Accés directe al contingut

Dacriocistorrinostomía. Cirugía para la desobstrucción lagrimal

Imprimeix
Etiquetes:
  • dacriocistorrinostomia

Què és la dacriocistorrinostomia?

La dacriocistorrinostomia és una de les cirurgies més comuns que es realitzen per a tractar l'epífora (llagrimeig continu) a causa de l'obstrucció baixa del conducte naso-lacrimal.

En què consisteix la dacriocistorrinostomia?

És un procediment que crea un nou conducte, que connecta el sac lacrimal i la cavitat nasal a través d'un ostium o orifici. Pot realitzar-se a través d'una petita incisió a la pell o per via endoscòpica deixant un tub de silicona, que es retira als 3 mesos.

Quan és necessari operar-se per desobstruir el lacrimal?

Es recomana la cirurgia per alleujar els símptomes ocasionats per una obstrucció del conducte lacrimal. Aquests inclouen llagrimeig excessiu, secreció mucosa, conjuntivitis de repetició, infecció del sac lacrimal (dacriocistitis).

Totes les persones amb obstrucció de la via lacrimal necessiten operar-se mitjançant dacriocistorrinostomia?

No totes les persones que tenen un conducte lacrimal obstruït necessiten un dacriocistorinostomia. Depenent del cas i de la simptomatologia del pacient, a vegades només és necessari un maneig mèdic amb antibiòtics. No obstant això, si els seus símptomes són greus i recurrents, és possible que necessiti una dacriocistorinostomia.

Depenent de la causa, és possible que necessiti un altre tractament. És possible que necessiti un tipus de cirurgia diferent, en el cas que sigui un tumor el que bloqueja el conducte lacrimal.

Com es diagnostica una obstrucció de la via lacrimal?

Davant la sospita d'obstrucció del conducte lacrimal, és necessària la realització de diverses proves per determinar la ubicació de l'obstrucció. Es irriga el conducte amb solució salina mitjançant una cànula per comprovar si està obstruït. En alguns casos es necessita una prova d'imatge (dacriocistogammagrafia, dacrio TAC) per descartar altres causes com un tumor.

És efectiva la dacriocistorrinostomia per desobstruir el lacrimal?
És un procediment eficaç amb una alta taxa d'èxit (> 85%) disminuint de forma important el llagrimeig i les secrecions.

Com és el postoperatori de la dacriocistorrinostomia?

Una setmana després de l'operació es retiren les sutures i, durant 2 mesos, es prescriuen medicaments tòpics oculars i nasals per disminuir la inflamació. El pacient és revisat en les setmanes 4 i 12 setmanes i també als 6 mesos. L'extracció del tub generalment es realitza a les 12 setmanes.

Continguts relacionats

Et pot interessar