Accés directe al contingut

Ens preocupa la teva satisfacció amb els nostres serveis

Imprimeix

20/03/2017

Informe de qualitat percebuda 2016

Tenim pacients satisfets

Les nostres enquestes de satisfacció reflecteixen resultats molt favorables tant a nivell de visites com de cirurgies. Tenim un percentatge de reclamacions molt baix, en relació amb tots els actes mèdics que realitzem. El principal motiu de queixa dels nostres pacients és l'espera. La nostra especialitat requereix en moltes ocasions dilatar la pupil o realitzar proves diagnòstiques que empren un temps inevitable, però, som conscients que el temps és un valor cada dia més preuat en la nostra societat i, per aquest motiu, no cessem en l'obstinació de coordinar-nos al màxim per reduir les esperes al mínim possible.

Al marge de l'atenció sanitària en els nostres centres, els pacients estan cada vegada més i millor informats i demanen informació de qualitat sobre patologies i tractaments oftalmològics. En aquest sentit, dins dels nostres plans de comunicació, el web ocupa un lloc molt important i dediquem molts esforços a oferir informació actualitzada i rellevant. Així mateix, també procurem que sigui el més usable i àgil possible independentment del dispositiu que s'utilitzi per consultar-la.

És també la nostra prioritat facilitar al màxim la comunicació amb els nostres usuaris i, per oferir les màximes facilitats oferim als nostres pacients la possibilitat de contactar no només per telèfon sinó també via web i WhatsApp.

Els nostres pacients se senten segurs

D'altra banda, ens preocupa enormement la seguretat dels nostres pacients i, per això, hem realitzat inversions en tecnologia destinada a augmentar-la al màxim.

1. Prioritzant la seguretat dels nostres pacients, a més de la precisió, major rapidesa i ergonomia i major nombre de pacients aptes per a la tècnica Lasik, hem realitzat una nova inversió tecnològica en tecnologia refractiva punta. Els nous làsers Amaris i Intralase permeten un control permanent de la posició del pacient, eliminant les complicacions del tall incomplet i les aberracions.

2. Disposem d'un equip de tomografia de coherència òptica que permet realitzar retinografies autofluorescents. Aquesta prova permet realitzar un seguiment de múltiples patologies de la retina i de la màcula sense necessitat d'aplicar un contrast al pacient com passa en el cas de l'angiografia. La injecció intravenosa de contrastos implica una sèrie de riscos per a la salut del pacient que van des d'una simple nàusea o pruïja fins a les convulsions i l'aturada cardíaca en el cas més extrem. No són freqüents però sí possibles i, per tant, qualsevol tècnica destinada a evitar-los, ja representa per si mateix un gran avanç per a la seguretat del pacient.

3. Mesurem l'èxit quirúrgic i treballem per maximitzar i oferir les màximes garanties als nostres pacients 

Vetllem per la detecció precoç

Hi ha malalties oculars que comprometen seriosament la visió i que no donen símptomes d'alerta fins que és massa tard.

Per tal de detectar precoçment i poder anticipar un tractament preventiu, coincidint amb els dies mundials del glaucoma, la visió o la diabetis, anualment duem a terme campanyes gratuïtes de detecció precoç i informació sobre aquestes patologies.

D'altra banda, vam realitzar revisions oftalmològiques als nounats que neixen a les clíniques amb les que col·laborem i, en cas de detectar algun signe d'alerta, recomanem la realització d'un screening de retina amb tecnologia RetCam. Som l'únic centre oftalmològic privat que disposa d'aquesta tecnologia i la utilitza amb caràcter preventiu. Segons els estudis que hem pogut dur a terme durant els 6 anys de realització de screenings de retina a nadons, hem pogut constatar que un 20% de casos presenten patologies oculars diverses, la més freqüent (18%) és l'hemorràgia retiniana deguda al traumatisme del part. En un 12,5% de casos queda afectada la màcula. El 2% de casos restants presenta patologies més serioses de l'ordre de la cataracta congènita, la retinopatia del prematur o el retinoblastoma, en les quals la detecció precoç és clau per a millora del pronòstic.

Així mateix, en els últims anys hem detectat un augment exponencial de les consultes per problemes visuals que, sense ser malalties greus, ocasionen dificultats d'aprenentatge que poden derivar en fracàs escolar. Per aquest motiu, oferim xerrades informatives a les escoles en què informem sobre aquestes qüestions i ensenyem a pares i mestres a detectar els signes d'alerta.

  • RSC

Comenta la notícia

Continguts relacionats

Et pot interessar

  • Sota el lema "Salva la teva visió" i coincidint amb la Setmana Mundial de l'Glaucoma, entre els dies 9 a 13 de març, ens sumarem a la iniciativa de l'Associació Mundial de l'Glaucoma i l'Associació Mundial de Pacients amb Glaucoma, amb una nova campanya de revisions gratuïtes en què mesurarem la pressió intraocular i informarem sobre la malaltia als que ho sol·liciten prèviament concertant cita en qualsevol dels nostres centres.

  • Què és el coronavirus El virus ha estat codificat provisionalment com 2019-nCov i afecta de forma greu a el sistema respiratori S...