Accés directe al contingut

Proves diagnòstiques

Imprimeix
 • Aberrometro

  Consisteix a emetre múltiples raigs de llum a l'ull i veure com reboten al fons i tornen a sortir de l'ull. Si totes les lents travessades fossin simètriques i regulars sortirien tots els raigs en forma de ram perfecte però com en tot el natural això no és així i surten de manera anàrquica depenent de la transparència dels teixits, la seva regularitat i la seva geometria. És fonamental en l'anàlisi per a la cirurgia refractiva i endocular

 • S'utilitza per analitzar els gots de retina i veure si aquests perden o extravasan seu contingut en el parènquima retinal. Això és important en les maculopaties, en els diabètics, en els miops etc.
   
  Es necessita prèviament la injecció d'un contrast endovenós per així es vegi nítidament els gots i els seus vessaments.
 • UNEED-Retcam

  RetCam és l'única càmera de camp ampli (de fins a 130°) que s'utilitza per capturar imatges de la retina de nounats prematurs.

  El grup Admiravisión posseeix l'única càmera RetCam en centres hospitalaris privats de Barcelona per tant, som l'únic equip que pot oferir l'examen UNEED (Universal Newborn Eye Exam Digital) a nivell privat.

  Segons els estudis que hem pogut dur a terme durant els 6 anys de realització de screenings de retina a nounats, hem pogut constatar que un 20% de casos presenten patologies oculars diverses, la més freqüent (18%) és l'hemorràgia retiniana deguda al traumatisme del part. En un 12,5% de casos queda afectada la màcula. El 2% de casos restants presenta patologies més serioses de l'ordre de la cataracta congènita, la retinopatia del prematur o el retinoblastoma, en les quals la detecció precoç és clau per a millora del pronòstic.

 • Biòmetre

  El biòmetre és un aparell que emet un feix d'ultrasons. Aquests es produeixen en aplicar un corrent elèctric alternant sobre un cristall de quars piezoelèctric, el que provoca la vibració mecànica de partícules i genera les ones acústiques.

 • La Campimetria visual (CV) o també anomenada Perimetria visual és un examen oftalmològic complementari que estudia les alteracions del camp visual. S'empra en el diagnòstic i control evolutiu del glaucoma i de diverses patologies retinianes així com en l'estudi de les lesions de la via òptica.
   
  Els nostres instituts disposen del campímetre FDT
 • Ecografia oftàlmica
  És una tècnica diagnòstica d’imatge no invasiva amb la qual es poden obtenir imatges seccionals del globus ocular i els seu...
  Etiquetes:
 • Electroculograma
  Per realitzar aquesta prova col·loquem dos elèctrodes sota els ulls i dos elèctrodes en el vèrtex de l’ull, a la pel...
 • Electroretinograma
  Permet explorar la funció de la retina quan hi ha molta llum o quan hi ha poca llum. Per realitzar aquesta prova col·loquem dos el...
 • La gonioscopia és l’examen que determina si l’angle on l’iris s’uneix a la còrnia és ampli i obert o estr...
  Etiquetes:
 • Specular
  Consisteix en una Técncia de microscòpia òptica de llum reflectida, en la qual es projecta una feix de llum sobre la còrni...

Et pot interessar