Accés directe al contingut

Patologia cornial

Imprimeix
  • Còrnia

La còrnia

La còrnia és l'estructura més anterior de l'ull, sempre expliquem que és com la finestra de casa o el parabrisa del cotxe, i és molt important tant la seva forma com la seva transparència per garantir una bona visió.

Les malalties que la poden afectar es divididen bàsicament en tres categories:

1.- la patologia infecciosa
2.- La pèrdua de transparència o opacitat,
3.- Finalment, tenim les malalties que afecten la forma de la còrnia

Els símptomes poden ser molt variats però és molt característic de l'afectació corneal la fotofòbia o intolerància a la llum. Quan s'afecta la còrnia tenim repercussions sobre la visió en major o menor grau i també pot aparèixer el dolor ja que es tracta de l'estructura amb més terminacions nervioses sensitives de tot el cos humà.

El tractament pot ser mèdic i / o quirúrgic segons la patologia de base

1. Infeccions corneals

Les causes poden estar originades per gairebé qualsevol patogen. Normalment solem trobar virus, bacteris, fongs i paràsits.

Aquests organismes es contagien a través dels propis parpelles, les mans, els mocadors, els col·liris, les lents de contacte i per diferents cossos estranys que puguin entrar a l'ull.

Símptomes d'infecció corneal

Solen ser enrogiment, dolor, fotofòbia i disminució de la visió.

Tractament de les infeccions corneals

Es tracten mitjançant antibiòtic, antiviral, antifúngic o antisèptic específic, en funció del patogen que les ha produït.

Per poder establir el tractament concret ens basarem en les característiques clíniques i també en els diferents cultius que podem dur a terme després d'obtenir una mostra de teixit corneal.

2. Opacitat corneal

Les causes per les quals la còrnia es torna opaca poden ser de dos tipus:

  • degudes a una malaltia pròpia de la còrnia, com són les distròfies que són malalties genètiques que poden afectar una o diverses capes de la còrnia,
  • secundàries a traumatismes, infeccions, cremades, etc que generen un leucoma o opacitat més o menys densa

Símptomes de l'opacitat corneal

Són la limitació de la visió en major o menor grau

Tractament de l'opacitat corneal

Per restablir aquesta transparència és necessari substituir el teixit danyat. Si l'afectació és molt superficial pot ser suficient retirar la zona danyada i fer un trasplantament de membrana amniòtica que afavoreixi la cicatrització.

Si afecta les capes més profundes de la còrnia, caldrà fer un trasplantament que pot ser total o penetrant, de tot el gruix corneal, o parcial o lamel·lar on el teixit trasplantat pot ser l'anterior o el posterior.

3. Deformació corneal

Causes diferents patologies pròpies de la còrnia com el queratocon, degeneració marginal pel·lúcida. Però també pot ser secundari a un traumatisme o cirurgia corneal prèvia com un làser en casos amb còrnia predisponent.

Símptomes de la deformació corneal

Són bàsicament visuals, visió borrosa, distornionada, poc definida, irregular

Tractament de la deformació corneal

En aquests casos els tractaments se centren a evitar la progressió de la patologia amb el crosslinking que és una teràpia amb làser de llum i vitamina A que endureix el teixit corneal. Altres tractaments tenen com a objectiu modificar la forma de la còrnia ja sigui amb implants d'anells dins el gruix corneal provocant diferents variacions de l'arquitectura corneal depenent de la localització. Amb aquest objectiu en casos de malaltia avançada apareix el traspalnte cornal o trasplantament corneal si la malaltia està molt avançada.

Continguts relacionats

Vídeos

Et pot interessar