Accés directe al contingut

Llagrimeig o epífora

Imprimeix
Etiquetes:
  • glaucoma-3

Per què ploren els ulls?

 
Els ulls poden plorar constantment per moltes causes. Bàsicament podem englobar en dos grans grups: les que tenen com a origen anomalies en el drenatge de les llàgrimes i les que es deriven d'un excés de producció de llàgrimes.
 

Anomalies del drenatge lacrimal: obstrucció de la via lacrimal

 
L'anomalia del drenatge lacrimal més freqüent és l'obstrucció de la via lacrimal.
 
La via lacrimal és un conducte que parteix del sac lacrimal cap al nas. Les llàgrimes que es produeixen en condicions normals, solen evaporar o drenar cap al nas a través de la via lacrimal.
 
Quan la producció de llàgrimes supera la capacitat d'evacuació a través de la via lagimal, és quan la llàgrima vessa fora de l'ull. Això passa, de forma puntual en episodis de plor, o de forma permanent quan existeix una patologia.
 
L'obstrucció de la via lacrimal pot ocórrer tant en adults com en nens i donar lloc a freqüents infeccions als ulls.
 
En els nadons, sol ser conseqüència d'una immaduresa de la funcionalitat del sistema de drenatge, i acostuma a corregir espontàniament amb el pas del temps. En el cas que generi infeccions oculars i no es corregeixi passats uns mesos, se sol optar pel drenatge mitjançant sonda.
 
En els adults, sol passar que, amb el pas del temps el conducte lacrimal es va estrenyent fins a arribar a tancar-se. Això passa, amb més repercussió en dones de més de 50 anys i produeix enrogiment del sac lacrimal, laxitud de la parpella inferior, dolor i infeccions oculars. Aquesta patologia rep el nom de dacriocistitis. Altres causes poden ser d'origen genètic, provocades per traumatismes, per neoplàsies o per dacrolitiasi (formació de càlculs en el sac lacrimal).
 
Un altre tipus d'anomalies del drenatge lacrimal provenen del defecte de bombament o succió de les llàgrimes cap a la via lacrimal. Les causes són l'envelliment, la paràlisi facial o el ectropion (torsió de la parpella).
 

Anomalies en la producció de llàgrimes

 
És possible que la via lacrimal flueixi normalment però l'ull presenti un excés de producció de llàgrimes.
 
Encara que sembli paradoxal, sovint això és a causa d'un ull sec. La patologia de l'ull sec es produeix per processos inflamatoris que danyen la glàndula encarregada de produir les llàgrimes. En aquest cas, l'ull suporta un dèficit de llàgrimes que, al seu torn, genera irritació ocular. Quan la glàndula lacrimal principal detecta aquesta irritació, es hiperestimula, de forma reflexa, per produir episodis d'excessos puntuals de llagrimeig.
 
Per tractar aquest tipus de llagrimeig, que no és causa sinó conseqüència d'una altra patologia ocular, la de l'ull sec, cal abordar la causa. 
 
 

Diagnòstic de l'obstrucció lacrimal

Per tal de comprovar si la via lacrimal està lliure o presenta alguna obstrucció, l'oftalmòleg procedeix a realitzar el sondatge d'aquesta via mitjançant una cànula molt fina. El procediment és indolor, encara que pot resular molest.
 
Si cal una comprovació més minuciosa de l'estat de la via lacrimal, es pot requerir una Dacriocistografia. Aquesta prova consisteix en l'aplicació d'una solució de contrast i l'observació radiològica del seu recorregut al llarg de la via lacrimal, per detectar si flueix durant tot el recorregut de l'ull fins al nas, o es paralitza en algun punt.
 
Si es sospita que l'obstrucció estigui ubicada a nivell del nas, serà el otorinolaringòleg qui comprovarà el pas, mitjançant el rinoscopi o, en cas necessari, sol·licitant un TAC de les fosses nasals, per tal de comprovar la seva situació anatòmica. Això sol ser necessari en cas de traumatismes.
 
 

 Es pot solucionar la obstrucció de la via lacrimal?

 
En els nens sol ser suficient la dilatació de la via lacrimal mitjançant sondes,
realitzant sota sedació anestèsica.
 
En els adults només pot solucionar amb cirurgia, anomenada dacriocistorinostomia, amb la qual es fa un nou conducte que comunica la part alta de la via lacrimal amb la fossa nasal. La cirurgia es realitza amb anestèsia local i no precisa ingrés.

Continguts relacionats

Et pot interessar