Accés directe al contingut

Estrabisme

Imprimeix

Compra online una operació d'estrabisme

Què és l'estrabisme?

Es produeix estrabisme quan els eixos visuals de cada ull no es creuen sobre la imatge que es mira. Cada ull mira en una direcció diferent.

Tipus d'estrabisme

• Endotropies: l'ull es desvia cap a dins
• Exotropies: l'ull es desvia cap a fora
• Hipertropies/hipotropies: en desviacions verticals

A més els estrabismes es poden classificar en:

• Estrabismes concomitants: quan la desviació té la mateixa magnitud, independentment de cap a on miri el pacient.

• Estrabismes incomitants: quan la magnitud de la desviació varia en funció de la direcció de mirada. Es troben en paràlisi oculomotoras, restriccions o síndromes congènites.

Els estrabismes poden ser estrabismes constants, quan en tot moment es desvia el mateix ull, o estrabismes intermitents, de vegades es desvia un ull i de vegades no.

Així mateix, es pot desviar sempre el mateix ull (estrabisme constant) o alternen un o altre (estrabisme alterant).

Quines són les causes de l'estrabisme?

Causes de l'estrabisme en el nen

Les causes de l'estrabisme en el nen es desconeixen encara, tot i que alguns estudis han revelat que poden estar associat a:

  • Antecedents familiars i als períodes d'hipòxia durant el part.
  • Deficiències de control muscular ocular: els dos ulls no han après a treballar junts i el cervell no sap fer-ho (no es pot dir que és per un problema de fortalesa / potència del múscul).
  • Errors refractius (sobretot hipermetropies).

Causes de l'estrabisme en l'adult

L'estrabisme en l'adult pot ser causat per:

1. Fories o microestrabismes que es descompensen
2. Una malaltia o un traumatisme, d'aquí la importància d'acudir ràpidament al metge.

Quins són els símptomes de l'estrabisme?

1. Visió borrosa:

En el cas del nen, no experimentará visió borrosa tret que pateixi ambliopia (ull gandul) com a conseqüència de la supressió continuada en les desviacions constants unilaterals, i la seva manera de ser conscient d'aquesta visió borrosa és tapant l'ull "bo" (no desviat).

En el cas de l'adult, algunes fòries que es descompensen i algunes alteracions neurològiques, com la paràlisi del III parell cranial poden provocar visió borrosa.

2. Mal de cap:

El mal de cap no sol estar associat a l'estrabisme tret que la causa sigui un accident cerebral vascular, un traumatisme cranial o un tumor cerebral. Quan l'estrabisme és d'aparició brusca i recent, i es presenta amb mal de cap, el pacient ha d'anar al metge amb caràcter urgent.

En alguns casos amb fòries descompensades, o estrabismes intermitents, és possible que el pacient tingui mal de cap que passaria sobretot a última hora de la tarda.

3. Diplopia (visió doble):

La diplopia és un altre símptoma del que només són conscients aquells pacients de certa edat que pateixen desviació ocular constant o/i intermitent, o aquells amb desviació incomitante, a causa d'una malaltia sistèmica, alteració vascular, tumor cerebral, o un traumatisme cranial. En edat adulta, ja no tenen la capacitat de suprimir.

Si el problema és congènit, es produirà la supressió, i el pacient no tindrà símptoma de diplopia.

El primer que hem de d'esbrinar si la diplopia és monocular o binocular. La diplopia associada a estrabisme és un problema binocular, si tapem un ull i desapareix és binocular.

En segon lloc determinar si és constant o intermitent; si és intermitent s'han de determinar les condicions en què es manifesta; al cap d'un temps determinat realitzant un treball continuat, o bé es produeix només en algunes posicions de mirada (estrabisme incomitant).

Per descartar una diplopia produïda per una desviació incomitante, s'han de realitzar les proves de motilitat ocular adequades: versions i traduccions. En aquests casos de desviació incomitante, el pacient pot ajudar-se de posicions anòmales del cap (torticoli compensatòria) per evitar diplopia si la desviació també afecta en posició primària de mirada.

4. Desviació de l'ull:

En el cas més extrem, genera ambliopia, ja que el cervell anul·la la visió d'un dels dos ulls per evitar la visió doble.

5. Pèrdua de visió tridimensional

El pacient veu el món en dues dimensions i té dificultats per veure els relleus i calcular distàncies.

Com es corregeix l'estrabisme?

El tractament del pacient amb estrabisme serà individualitzat i pot incloure un o diversos dels següents procediments:

- Correcció òptica del defecte refractiu i / o de l'ambliopia, si escau.
- Addicions a bifocals
- Prismes
- Teràpia Visual
- Fototerapia Syntonic
- Cirurgia de l'estrabisme

Amb l'ús de teràpies visuals ajudem a millorar la part sensorial perquè el cervell vegi amb els dos ulls alhora i corregir en la mesura del possible la desviació ocular.

En alguns casos no és possible corregir tota la desviació ocular i llavors seria necessària la cirurgia per corregir a nivell estètic la desviació.

Sempre que es realitza una cirurgia per al estrabisme el pacient prèviament hauria d'haver realitzat un programa de teràpia visual per a un major èxit en la cirurgia.

La intervenció consisteix a reforçar o debilitar els músculs oculomotors responsables de la desviació de l'ull. En nens, la cirurgia es realitza sota anestèsia general i de forma ambulatòria. Per als adults, l'anestèsia és de tipus local

Continguts relacionats

Et pot interessar