Accés directe al contingut

Experts del grup Admiravisión presenten casos clínics d'èxit al XXXIV congrès de la ESCRS

Imprimeix

13/09/2016

Resultats visuals de cirurgia de facoemulsificació amb implant de lent intraocular trifocal tòrica

  • Banner congrès ESCRS 2016

Autors:

Guifré Álvarez, Carlos Martin, Zoraida Del Campo, Joaquim Maurici, Vicente Amias, Jesús Costa Vila

Objectius:

Determinar i avaluar els resultats refractius i visuals obtinguts amb l'implant de la lent intraocular trifocal tòrica Finevision Toric (Physiol), així com l'estabilitat rotacional de la mateixa.

Mètodes:

Estudi retrospectiu de 26 ulls de 20 pacients (9 dones i 11 homes) amb astigma-me queratométrico de 1,25 diòptries (D) o més i indicació de cirurgia de cataracta o de cristal·lí transparent mitjançant tècnica de facoemulsificació amb implant de lent intraocular Finevision Toric. Els càlculs de la lent intraocular es van realitzar mitjançant biòmetre IOL Màster 500 i el programari de càlcul de Physiol. Es van analitzar els resultats visuals i refractius obtinguts, i els canvis en l'astigmatisme. Així mateix es va avaluar l'estabilitat rotacional de la lent intraocular, mesurant la seva posició a les 24 hores del postoperatori i en la visita del mes. Finalment es aquesta-va establir la seguretat (quocient entre l'agudesa visual amb correcció -AVcc- postoperatòria i la AVcc preoperatòria) i l'eficàcia (quocient entre l'agudesa visual sense correcció -AVsc- postoperatò-ratòria i la AVcc preoperatòria). El seguiment mitjà va ser de 7,35 mesos (rang 3 a 14 mesos).

Resultats:

La mitjana del poder esfèric de la lent implantada va ser de 20,42D +/- 5,16D (rang de 11,50-31,00) i la del cilindre va ser de 3,13D +/- 1D (rang de 2,25 a 6,0).

En tots els casos es va evidenciar una millora estadísticament significativa de la agudesa visual sense correcció de lluny, intermèdia i prop amb la cirurgia.

L'equivalent esfèric (EE) mitjà preoperatori va ser de -0,14D +/- 3,76D (rang de -6,50 a +6,87) i el postoperatori de -0,18D +/- 0,43 (rang de -1,25 a 1,00).

Tres ulls han precisat de bioptics per millorar l'agudesa visual sense correcció preoperatòria causa de defecte refractiu residual.

L'astigmatisme refractiu mitjà preoperatori va ser de -1,92D (rang de -0,50 a -4,00) i el queratomètric mitjà de -2,2D (rang -1,37 a -4,15).

L'astigmatisme residual mitjà postoperatori va ser de -0,29D +/- 0,37 (rang 0 a -1,00), amb una reducció mitjana de 1,64D respecte el preoperatori.

En tan sols un ull (3,85%) la diferència entre l'eix de col·locació calculat de la lent intraocular i el postoperatori va ser major de 15 graus i va precisar de rotació de la mateixa a la setmana de la cirurgia.

En 19 ulls (73,08%) la lent es va mantenir estable sense rotació entre la primera visita postoperatòria i l'última.

En 4 dels 7 ulls que hi va haver rotació de la lent durant el període postoperatori, aquesta va ser en contra de les agulles del rellotge. La seguretat mitjana del procediment va ser de 1,01 +/- 0,22 i la eficàcia-cia de 0,89 +/- 0,22.

Conclusions:

La lent intraocular trifocal Finevision Toric permet una efectiva recuperació d'agudesa visual en pacients afectes de cataracta, astigmatisme i presbicia, de forma segura i estable.

Finançament:

Els autors declaren no tenir cap interès comercial als productes mèdics esmentats en aquest estudi.

Comenta la notícia

Continguts relacionats

Et pot interessar