Accés directe al contingut

Teràpies per a problemes d'eficàcia visual

Imprimeix

Compra on line un pack de sessions de teràpia per a problemes d'eficàcia visual

L'eficàcia visual depèn de tres paràmetres:

 • L'enfocament
 • La visió binocular (utilitzar els dos ulls simultàniament)
 • La motilitat ocular (moviment ocular)

Quan no funciona correctament algun d'aquests paràmetres, no estem utilitzant amb eficàcia el nostre sistema visual pel que perdem informació que percebem a través dels ulls. Aquests problemes poden ser tractats mitjançant teràpies visuals específiques per a cada cas.

Problemes d'acomodació o enfocament

L'acomodació és la capacitat de mantenir enfocats nítidament els objectes situats a qualsevol distància. Necessitem tenir un bon enfocament ràpid, mantingut i automàtic per a un funcionament eficaç de la visió.

Signes i símptomes de problemes d'acomodació o enfocament

 • Visió borrosa
 • Dificultat per copiar de la pissarra al paper
 • Fatiga visual quan llegeix o escriu
 • Tendència a fregar-se els ulls

Problemes de visió binocular

La visió binocular és la capacitat d'utilitzar de manera coordinada els dos ulls alhora, el que permet fusionar i integrar les dues imatges percebudes pels nostres ulls en una sola i així poder percebre en 3D.

Signes i símptomes de problemes de visió binocular

 • Estrabisme
 • Supressió ocular
 • Visió doble
 • Percepció de profunditat reduïda, pel que es tenen problemes a l'hora de calcular les distàncies
 • Fatiga visual
 • Cefalees...

Problemes de motilitat ocular

La motilitat ocular és la capacitat de tenir uns moviments oculars ràpids, precisos i ferms en mirar d'un punt a un altre.

Per exemple, durant la lectura, els ulls avancen a petits salts, alternant moviments sacàdics amb períodes de fixació.

La fixació permet al lector percebre allò escrit i els moviments sacàdics Traslladen la fixació al següent punt del text per seguir decodificándolo.

Signes i símptomes de problemes de motilitat ocular

 • El pacient mou el cap per seguir la lectura
 • Es perd durant la lectura saltant-se de línia o bé necessita el dit per poder seguir-
 • Presenta mala comprensió lectora
 • Pot tenir problemes a l'hora de colpejar i / o seguir una pilota ...

Si en base a aquests símptomes ha sospita d'un problema d'eficàcia visual, convé consultar amb l'optometrista comportamental per poder establir un diagnòstic i una teràpia concreta.

Continguts relacionats

Et pot interessar