Política de privacidad

Segons l'establert en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) l'informem que les dades que vostè ens faciliti en els formularis que trobarà a la web i els que ens enviï a la nostra adreça de correu electrònic, seran incorporats, tal com vostè ens els cedeixi, en un fitxer de nom B.D.G.A.I.O.I. inscrit al Registre de Fitxers Privats de l'Agència Espanyola de Protecció de dades. L'Instituto Oftalmològic Integral S.L.. és el responsable d'aquest fitxer. Les seves dades seran utilitzades per a la prestació dels serveis que ens sol·liciti i per enviar-li informació sobre els nostres productes i ofertes a través del correu electrònic o adreça postal. Per al correcte compliment de la finalitat mencionada en el punt anterior és necessari que les seves dades siguin cedides a les empreses del nostre grup que són: Assistència Oftalmològica de Catalunya, amb seu a Barcelona, Passeig d'Amunt nº 14 3ª Planta; Institut Oftalmològic Clinsafa S L, amb seu al carrer Torras i Pujalt 1 de Barcelona; Làser Oftàlmic Corachan, amb domicili al Carrer Gironella n. 6-8 de Barcelona. En tots els casos, se li reconeixen els drets de consulta, accés, exclusió, cancel·lació, rectificació total o parcial i oposició en els termes previstos en l'ordenament i, en especial en la LOPD i en la LSSI. Per exercir els drets esmentats pot dirigir-se per escrit a Barcelona, Plaça Manuel Corachan n. 4, contactar per telèfon al 93.280.04.41 - 93.280.46.64 o enviar un correu electrònico a l'adreça info@ioi.es amb l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

Continguts relacionats