Accés directe al contingut

Política de qualitat

Imprimeix

Política del sistema de gestió integrat

Des de la Direcció de Admiravisión s'ha establert la política de el sistema de gestió integrat, que té en compte el conetxto i les parts interessades de l'organització, com a marc de referència basant-se el qual es determinen els objectius de sistema de gestió integrat i amb el objectiu de definir i garantir la qualitat dels serveis, l'excel·lència i la vocació de millora contínua, en el marc de l'acompliment dels requeriments legals, normatius i dels pacients. Aquesta política està publicada al web per a la consulta per part de les parts interessades.

Els fonaments de la políítica de el sistema de gestió integrat són els següents:

1. Qualitat en el tractament assistencial:

 • Assolir els objectius de visió establerts en el diagnòstic
 • Que el pacient no tingui molèsties post-quirúrgics d'infecció.
 • Manteniment dels valors dels nostres indicadors de qualitat.
 • Establiment de protocols clínics.

2. Satisfacció de l'pacient

 • Reduir el temps d'espera
 • Que els nostres pacients valorin positivament el resultat de l'tractament i el tracte rebut.
 • Consecució d'una comunicació fluïda amb els nostres pacients.
 • Valoració de la satisfacció de l'pacient a través dels qüestionaris de satisfacció.

3. Satisfacció el client:

 • Eficàcia en els tràmits administratius
 • comunicació fluida
 • Confiança en la informació tramitada.

4. Gestió: Eficàcia i eficiència

5. Compromís per a la protecció de l'entorn, inclosa la prevenció de la contaminació.

6. Compromís de complir amb els requisits legals i altres requisits aplicables

7. Compromís de millora contínua de el sistema de gestió per a la millora de l'acompliment ambiental

8. Compromís de determinació d'indicadors per mesurar els resultats de la gestió de riscos

9. Compromís per fomentar la cultura de seguretat, millorar el coneixement de el personal sobre la gestió de riscos i els processos de gestió de reisgos en tota l'organització.

10. Compromís de facilitar la notificació interna dels incidents.

Aquesta política serveix com a marc de referència per establir objectius de sistema de gestió integrat i revisar els criteris per a la valoració dels riscos.

El nostre sistema de qualitat avalua anualment als proveïdors en base als criteris de:

 • Puntualitat del servei
 • Terminis de pagament
 • Atenció comercial
 • Qualitat del producte
 • Qualitat del servei
 • Preu
 • Gestió ambiental
 • Gestió de riscos sanitaris

La puntuació oscil·la entre l'1 i el 5. Per sota de 3 s'estudia la possibilitat de reemplaçar al proveïdor. Es demana als proveïdors, certificats de qualitat i seguretat dels seus productes i instruccions d'ús en castellà o català.

La política de qualitat és el marc de referència en base al qual es determinen els objectius de qualitat.

El nostre compromís amb la qualitat és una màxima des que es va fundar la primera consulta.

L’acreditació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, és la primera garantia de funcionament ajustat als criteris EFQM.

La nostra organització va implementar l’any 2004 el sistema de treball basat en la norma ISO 9001 i el 2011 es va iniciar el camí de l’excel·lència seguint els criteris EFQM.

L’any 2012 ens vam plantejar fins i tot acreditar-nos per la Joint Commission Internacional i vam adaptar els nostres procediments als seus estàndards de qualitat, tot i que finalment hom va decidir no dur a terme el procés d’acreditació, sí ens ha servit per elevar a la màxima potència la qualitat de la nostra feina diària com a equip.

Des d’aleshores hem anat readaptant els nostres processos i procediments a les noves exigències d’ENAC i el Club Europeu de l’Excel·lència, renovant periòdicament el segell ISO 9001 Estem treballant per adaptar el nostre sistema de gestió integrat a les normes ISO 14001 de medi ambient i UNE 179003 de seguretat del pacient.

Monitoritzem la nostra feina amb un acurat quadre de comandament de qualitat. En el pla de qualitat que fem anualment es fixen valors objectius per a tots els indicadors, que s’assoleixen en la seva majoria. Destacar que els nostres indicadors d’èxit quirúrgic voregen més del 98% de persones intervingudes de cataractes o defectes refractius, amb una agudesa visual del 100%.

El nostre compromís amb la qualitat abasta a tota l’organització de forma integral i transversal, tant en el que es refereix a la prestació del servei amb les màximes garanties de seguretat i actualització com a una gestió excel·lent i, especialment, en la qualitat humana que ens distingeix i en la que es basa el nostre leiv motiv: “Tenim cura dels teus ulls i tenim cura de tu”. La feina dels nostres professionals s’ajusta a un codi ètic escrit i publicat.

Així mateix, la nostra organització està adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides.

Disposem alhora de política ambiental definida i pública.

Alineats amb el nostre leiv motiv, posem especial interès i cura en la divulgació d'informació sanitària sobre oftalmologia, de màxima qualitat. La nostra web està acreditada pel Col·legi de Metges de Barcelona i Honecode.

Per facilitar al màxim la interacció amb la nostra comunitat, estem presents en les principals xarxes socials: Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin, Google+.

En conseqüència, la política de qualitat es basa en dos grans eixos:

 • Les persones com a eix central de la gestió i el servei, a tots els nivells, tant intern com extern, maximitzant la seguretat clínica de pacients i treballadors i implicant a tot el personal en la prestació d’un servei excel·lent i humanitzat, l’actualització professional i la responsabilitat social corporativa. En aquest sentit, destacar que amb els mitjans disponibles hom tracta de dur a terme campanyes de detecció precoç, informació i prevenció de les principals patologies oculars.
 • La tecnologia, donat que l’oftalmologia és una especialitat molt tecnificada i, per tant, exigeix una inversió en renovació tecnològica permanent,  per tal de poder posar a l’abast dels pacients i els professionals, la millor tecnologia disponible, a fi d’oferir les darreres i més actualitzades opcions terapèutiques, maximitzant la seguretat clínica.

Continguts relacionats

Et pot interessar