Accés directe al contingut

Missió, visió i valors

Imprimeix

Missió

La missió de la nostra organització és vetllar per la salut visual de les persones de manera integral, tant en la seva dimensió individual i social, amb els recursos més avançats disponibles a nivell humà i material, buscant l'excel·lència total en el tracte personal, familiar i afable al servei professional.

Visió

La nostra visió és la d'una organització orientada a l'assistència mèdica de les persones, cosa que passa per la contemplació de l'individu com un ésser complet i social, les patologies del qual estan condicionades per totes les circumstàncies personals i socials que l'envolten.

D'altra banda, considerem que en qualsevol organització composta per persones, i més encara quan aquesta organització està orientada a la salut de les persones, cal prioritzar la seva atenció integral a tots els nivells. De la mateixa manera, les persones que formen part de l'organització procuren dur a terme les seves funcions amb la màxima eficiència i eficàcia, per la qual cosa cal que actualitzin constantment els seus coneixements i tècniques, cosa que ha d'afavorir l'órgan de gestió de la pròpia organització.

Finalment, considerem que una organització està immersa en un entorn social i natural en front del qual també té una responsabilitat que ha de procurar exercir en la mesura de les seves possibilitats.

Valors

• COMPROMÍS AMB LES PERSONES:, identificant les seves necessitats, cercant en tot moment la màxima professionalitat, implicació i exigència en la nostra actuació. Fent de la nostra actuació preventiva, divulgativa i docent, curativa i pal•liativa una actuació digne, integrada i integral al pacient i el seu entorn proper.

• COMPROMÍS AMB ELS NOSTRES PROFESSIONALS: vetllant per l’equitat d’oportunitats i la no discriminació, el respecte individual i col•lectiu, el desenvolupament de les capacitats, i reforçant tant la seva consideració individual, com el seu treball en equip amb un alt nivell d’implicació i exigència.

• QUALITAT: amb la fita de l’excel•lència. RIGOR CIENTÍFIC I TÈCNIC i esforç per assolir un elevat grau d’eficiència en les nostres accions. Qualitat humana, científica i tècnica al servei dels nostres pacients, les seves famílies i, en el cassos que correspongui, a les companyies asseguradores en les que confien la seva salut.

• TRACTE I RESPECTE: Empatia, Immediatesa, Proximitat, Sensibilitat i Animositat, aspectes imprescindibles per assolir la plena confiança dels nostres pacients.

• FLEXIBILITAT: les necessitats dels nostres clients son canviants en el temps, les seves expectatives també. El nostre objectiu de ser propers, efectius i resolutius fa que cerquem en tot moment, formes diferents de serveis i d’atenció, adaptant – nos per no perdre

• SOSTENIBILITAT: tant econòmica (eficiència) com de l’entorn (responsabilitat social corporativa).
La viabilitat i continuïtat del nostre propòsit nomes es possible si vetllem en tot moment per procurar ser eficients en la gestió dels recursos.
Vetllar en tot moment per deixar un món que es pugui veure millor (admirar), a les generacions presents i futures, es part indissoluble de la nostra forma de ser i de fer.

Continguts relacionats

Et pot interessar