Accés directe al contingut

Drets i deures dels pacients

Imprimeix

Drets

 • Ser tractat amb el màxim respecte a la seva personalitat.
 • Disposar de la màxima confidencialitat en tot el relacionat amb el seu procés.
 • Conèixer el nom i càrrec de les persones encarregades de la seva assistència.
 • Conèixer el procediment per exposar preguntes, queixes o suggeriments.
 • Tenir ple coneixement de la normativa d'aquest centre en els aspectes que l'afecten.
 • Ser informat pel seu metge de tot el relacionat amb el seu procés en un llenguatge clar.
 • Rebre instruccions clares i per escrit del tractament i possibles recomanacions a seguir relacionades amb el seu procés.
 • Rebutjar i interrompre el tractament, en cas que no estigui d'acord amb el mateix i sota la seva responsabilitat
 • Rebre avaluació i atenció al dolor apropiades

Deures

 • Col·laborar en el compliment de les normes del Centre.
 • Tractar el personal sanitari amb el mateix respecte amb què espera ser atès.
 • Utilitzar les vies de reclamació i suggeriments per mantenir un servei adequat.

 

Continguts relacionats

Et pot interessar