Accés directe al contingut

ADMIRAVISIÓN PROMOCIONA: Sorteig "Cuesta de Enero" a Instagram

Imprimeix

Bases de la promoció

1. PROMOTOR

LÀSER OFTÀLMIC ADMIRAVISION, SLU (Des d'ara "Admiravisión"), amb CIF B-62.285.846, i amb domicili a Gironella, 6-8, 1r de Barcelona, ha decidit posar en marxa la promoció "Concurs Cuesta de Enero" en el seu perfil d'Instagram.

2. OBJECTE DE LA PROMOCIÓ

Admiravisión realitza una promoció dirigida als fans de Admiravisión en el seu perfil d'Instagram (https://www.instagram.com/admiravision/) per tal d'aconseguir la fidelització dels seus fans i premiar a un d'ells.

La promoció consisteix en un concurs, en el qual entraran aquelles persones que segueixin el perfil d'Admiravisión a Instagram i esmentin 2 amics en els comentaris de la foto publicada amb motiu del concurs.

El guanyador es notificarà a través d'una publicació a Instagram i s'inclourà la URL amb el certificat de validesa del mateix en la biografia del perfil d'Admiravisión en aquesta xarxa social.

3. DURADA

El període promocional està fixat per a un període de DEU (10) DIES a comptar des de les 12:00 hores del dimecres 17 de gener de 2018 fins a les 23:59 hores del diumenge 28 de gener de 2018. El guanyador s'anunciarà a partir del dilluns 29 de gener a la xarxa social esmentada.

4. ÀMBIT TERRITORIAL

La participació en la promoció serà d'àmbit regional, i podran participar-hi totes les persones majors de 18 anys residents a Catalunya que siguin fans a Instagram de Admiravisión

5. PREMI

El guanyador rebrà al correu electrònic facilitat a través d'un missatge privat d'Instagram un (1) cupó canviable per una cirurgia lasik amb làser Amaris en els dos ulls, que li dóna dret a:

  • Primera visita mèdica
  • Estudi ocular complet per garantir que ets apte per a la intervenció.
  • Cirurgia ambulatòria de miopia, hipermetropia i / o astigmatisme en un ull amb anestèsia tòpica (no requereix anestèsia general).
  • Femto-Lasik, tècnica làser capdavantera, de gran precisió i màxima seguretat.
  • Visites de control fins a l'alta mèdica (1 mes).

No inclou:

  • Hipotètiques complicacions que surtin del procés quirúrgic normal (en cas de presentar-se, et garantim preus preferents).
  • Proves diagnòstiques o tractaments de patologies associades, diferents a miopia i astigmatisme.
  • Medicació postoperatòria.
  • El guanyador té dret a renunciar al premi guanyat o cedir-lo a un tercer, però no podrà, en cap cas, canviar-lo per un altre de diferent ni canviar-lo per el seu import en metàl·lic.

En cas de no superar les proves d'aptitud per a la cirurgia lasik amb làser Amaris i Intralase, s'admet la possibilitat d'oferir el premi a una tercera persona que es beneficiarà de la cirurgia però haurà d'abonar el cost de les proves d'aptitud, valorades en 35 € i la visita, valorada en 40 €.

Instagram no patrocina, ni avala, ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat a ella. Qualsevol consulta, comentari o queixa en relació amb la promoció s'ha de remetre a Admiravisión no a Instagram.

6. FUNCIONAMENT I LLIURAMENT DEL PREMI

a) Per entrar al sorteig, els participants hauran de ser seguidors del perfil de Admiravisión a Instagram i deixar un comentari a la imatge publicada amb motiu del concurs, esmentant a dues persones.

b) Els guanyadors seran escollits per sorteig a través d'Easypromos.

Qualsevol comentari ofensiu o obscè serà eliminat automàticament, així com l'SPAM i fotografies que hagin pujat els participants que siguin indecoroses.

Els guanyadors seran contactats per mitjà d'un post en el perfil d'Instagram de Admiravisión perquè, a través d'un missatge privat, facilitin les seves dades personals i correu electrònic per tal de fer-los arribar el premi. Si transcorreguts 7 dies des de la comunicació de la seva condició de guanyadors per mitjà d'un comentari en el post del sorteig, l'organització no rep confirmació, o algun dels guanyadors declina el premi, aquest passarà a un dels suplents. Si transcorreguts 7 dies des de la notificació, el o els suplents no confirmen el seu premi o declinen rebre el mateix, el premi quedarà desert.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Admiravisión es reserva el dret d'usar el nom, cognom, imatges i fotografies dels concursants agraciats així com de tots els participants a l'efecte de la seva utilització amb finalitats publicitàries en els mitjans que estimi oportuns i sense necessitat de notificació explícita.

8. LIMITACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ

No podran participar en el concurs els empleats de Admiravisión o els seus familiars de primer grau, ni tampoc qualsevol altra empresa que presti serveis directes al grup o ho hagi fet en algun moment dels tres mesos anteriors a la data d'inici de la promoció.

Així mateix tampoc podran participar en la promoció, les persones que com a autònoms estiguin treballant per Admiravisión, ni en qualsevol de les societats del Grup.

9. ACCEPTACIÓ

La participació en aquesta promoció implica l'acceptació de les presents bases en la seva integritat.

Admiravisión es reserva el dret a determinar i modificar a la seva conveniència la data, el període promocional, a cancel·lar la promoció i a excloure del premi a aquella persona que estimi que no reuneix els requisits exigits o que hagi actuat de mala fe. Així mateix, es reserva el dret a modificar les bases d'aquesta promoció durant el desenvolupament de la mateixa o de canviar els premis per altres de valor equivalent. Independentment de la seva exclusió, l'organitzador es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que consideri adient contra els infractors de les bases legales.

10. LLEI APLICABLE

Las presents bases es regiran per les lleis vigents españolas.La clínica i els participants en la promoció se sotmeten al fur dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fòrum.

Continguts relacionats

Et pot interessar