Accés directe al contingut

Equip de professionals

Imprimeix

Prof. Dr. Costa Vila, Jesus

Oftalmòleg

Especialitats:

Vaig néixer a Barcelona, on vaig cursar els estudis de la llicenciatura de Medicina i Cirurgia a la Facultat de Medicina de l'Hospital Clínic dependent de la Universitat de Barcelona (1977-1983).

Durant la carrera vaig ser alumne intern per oposició de les Càtedres d'Anatomia i d'Oftalmologia.

Formació postgraduada

Doctorat

Abans de finalitzat la carrera, vaig començar els treballs de recerca de la meva tesi doctoral, la qual es va acabar el juny del 1986, fou defensada al setembre del mateix any i obtingué la qualificació d'excel·lent cum laude per unanimitat i Premi Extraordinari de Doctorat.

Durant la seva elaboració, vaig publicar nombrosos articles en revistes científiques i també vaig presentar nombroses comunicacions a congressos nacionals i internacionals.

Professor de la Facultat de Medicina

El mateix any que vaig finalitzar la llicenciatura (1983), vaig guanyar la plaça de professor encarregat de curs del Departament d'Anatomia Humana. A partir d'aquesta plaça em vaig presentar a tres convocatòries de professorat del Departament per assolir la plaça de professor titular d'universitat, la qual vaig guanyar el juny de 1988, dos anys després de llegir la tesi doctoral.

A partir del nomenament com a professor titular, vaig assolir el càrrec de director de la Unitat de Recerca de Morfologia Ocular dels Departaments d'Oftalmologia i Anatomia (de 1988 fins ara).

Residència (1985-1989)

Finalitzada la tesi doctoral, i donada l'estreta col·laboració amb el Departament d'Oftalmologia des de l'època en què n'era alumne intern per oposicio, em vaig matricular a l'Escola d'Oftalmologia de la Universitat de Barcelona, i al final de cada període, en vaig obtenir la màxima qualificació, és a dir, excel·lent i matrícula d'honor.

Mentre era alumne de l'escola, a la vegada era tutor col·laborador dels cursos de postgrau i de doctorat del Departament d'Oftalmologia.

Durant la Residència vaig assistir a diferents cursos e formació en oftalmologia i altres matèries (neurologia, medicina interna, etc.).

Durant l'últim bienni, vaig fer un fellowship de pol anterior a Boston, al Massachusets General Hospital, concretament a l'Eye and Ear Infirmary. Finalitzat aquest fellowship , en vaig fer un altre a l'Institut Barraquer de Barcelona.

Especialista

En finalitzar el període de formació com a oftalmòleg, vaig obtenir el títol de metge especialista en oftalmologia per part del Ministeri d'Educació (juny, 1990).

Metge adjunt

El 1990 em vaig integrar en la Unitat de Còrnia que dirigia el Prof. Pita al Serve d'Oftalmologia de l'Hospital Clínic, amb qui vaig aconseguir una sòlida formació superespecialitzada, fruit de la qual vam crear la Unitat de Còrnia i Trasplantament del Servei.

El 1991, vaig opositar a una plaça de metge adjunt del Servei d'Oftalmologia, plaça que vaig guanyar amb l'encàrrec de muntar el Banc d'ulls, la cirurgia ambulatòria i desenvolupar la cirurgia de la cataracta amb facoemulsificació. Posteriorment, s'hi afegiran més objectius, com ara la posada en marxa de la tolografia cornial, la paquimetria, la cirurgia refractiva, etc.

Durant aquest període vaig continuar la meva tasca docent i investigadora com a professor titular i director de la Unitat de Recerca de Morfologia Ocular. Va ser un període molt fructífer en publicacions, comunicacions i ajudes a la recerca.

També vaig impartir docència en diferents cursos de postgrau tant al nostre Hospital com en altres centres.

Metge adjunt 2

Davant la falta de caps de secció pel baix nombre d'adjunts (6), el juny de 1992, vaig guanyar la plaça de metge adjunt 2, alhora que dirigia el Banc d'ulls i la Unitat de Pol Anterior.

Metge especialista

L'any 1997, l'evolució de l'Hospital, segons el projecte Prisma, va fer que assolís el grau de metge especialista, pendent de nous recursos econòmics de l'Hospital per a ser especialista sènior.

Director mèdic i gerent de l'Institut Oftalmològic Integral de la Clínica Corachán

A finals de 1993, en tornar d'una estada als Estats Units i del congrés de l'Acadèmia Americana d'Oftalmologia, em vaig plantejar crear un institut assistencial, docent i de recerca dins de l'àmbit de la medicina privada. El desembre de 1994, s'inaugurà l'Institut Oftalmològic Integral de la Clínica Corachán (IOI). Vam portar a terme una intensa activitat assistencial, posant en pràctica tot allò que vam fer als EUA i dotant la Clínica d'un ultramodern Servei d'Oftalmologia totalment equipat amb infraestructura d'alta tecnologia. En l'actualitat, la tasca docent de l'IOI és representada pel contracte de col·laboració amb l'Escola Òptica de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Director científic del Banc d'Ulls de la TSF

El gener de 1995 vaig guanyar el càrrec de director científic del Banc d'ulls de la Trasplant Services Foundation, entitat dependent de la Corporació Sanitària Clínic, on vaig desenvolupar tasques de gestió, organització i direcció.

Membre de la Comissió Assessora de Trasplantament de Còrnia de la Generalitat de Catalunya

El gener del 1997, la Conselleria de Sanitat va requerir la meva participació per constituir la Comissió de Trasplantament de Còrnia dependent de l'Organització Catalana de Trasplantaments. La nostra tasca en aquesta Comissió consiteix a definir tots i cada un dels punts necessaris perquè els bancs d'ulls i els trasplantaments de còrnia fets a Catalunya tinguin la màxima qualitat. Per a assolir aquests objectius, s'ha determinat una sèries de criteris d'obtenció, valoració i distribució de còrnies.

Informació externa

Des del 1983 fins ara he publicat 100 articles i capítols de llibres, he presentat més de 180 comunicacions a congressos i m'han convidat a donar més de 40 conferències, tant a nivell nacional com a nivell internacionals.

D'altra banda, he dirigit 7 tesis doctorals, que han obtingut la màxima qualificació de cum laude per unanimitat i un Premi Extraordinari de Doctorat.

Acreditacions estrangeres

Al llarg d'aquests anys he tingut la possibilitat de formar part activa de societats tan importants com:

Lions Eye Bank of America; America Eye Bank Association; European Eye Bank Association; New York Academy of Sciences; American Academy of Ophtalmology; Association for Research in Vision and Ophtalmology; American Society of Cataract and Refractive Surgery; Pan American Association of Ophtalmology; Societé Française d'Ophtalmologie; European Laser Association; Acommodation Club Bascom Palmer Eye; Institute of Miami; European Association for Eye Research, entre d'altres.

Continguts relacionats

Et pot interessar