Accés directe al contingut

Equip de professionals

Imprimeix

Dra. Del Campo Carrasco, Zoraida

Oftalmòleg

ESTUDIS I TITULACIONS ACADÈMIQUES

Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Universitat de Barcelona. 1991-1997.

Metge Especialista en Oftalmologia. Residència a Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) 1998-2002.

Certificat C de català, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 1998.

ACTIVITAT LABORAL

• 2002-2008 Metge Adjunt de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau:

Departament de còrnia i superfície ocular.

Activitat al Centre d'Assistència Primària Maragall com a especialista en Oftalmologia.

Guàrdies en caràcter d'adjunt localitzable.

• 2002-2005 Suplències com oftalmòleg en diferents Centres d'Assistència Primària (CAP) dependents de l'ICS (CAP-II Cerdanyola, St Martí)

• 2002-2005 Col·laboració com oftalmòleg de guàrdies a l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO). c / Munner núm 10. Barcelona.

• 2004-2010 Col·laboració com oftalmòleg especialista en còrnia i superfície ocular a l'Institut Oftalmològic Integral. Clínica Corachan. Barcelona.

2010-actualitat Cap Clínic de l'Institut Oftalmològic Clinsafa. Clínica Sagrada Familia. Barcelona

• 2008-actualitat Cap Clínic del Sevei Oftalmologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

 

ACTIVITATS CIENTÍFIQUES

 

CURSOS DE DOCTORAT

Realitzats els 32 crèdits en els cursos 1998-1999 i 1999-1900, obtenint la suficiència investigadora.

 

PUBLICACIONS

• Limbal conjunctival autograft transplantation. Gris O, Güell JL, de l'Camo Z. Ophthalmology. Febrer 2000.107. 270-3.

• Decisions en Oftalmologia. Algorismes bàsics en atenció primària. Del Campo Z. DRUG FARMA SL. Vol 2. 1-15.

• Application of the Amniòtic membrane in ocular surface pathology. Gris O, Güell JL, López-Nadal A, Cavaller F, del Camp Z. Annals of Transplantation. 1999. Vol 4. 71-3.

• Amniòtic membrane implantation es a therapeutic contact lens for the treatment of Epithelial disorders. Gris O, del Camp Z, Wolley-Dod Ch. Cornea 2002; 21 (1): 22-7.

• Aplicacions de la membrana amniòtica en patologia ocular. del Camp Z, Gris O. Annals d'Oftalmologia 2002; 10 (3): 128-141.

• Tractament tòpic amb mitomicina C a la neoplàsia conjuntival intraepitelial evolucionada. Rodríguez-Pérez C, del Camp Z, Wolley-Dod CH, Gris O. Arch Soc Esp Oftalmol. 2002 Dec; 77 (12): 685-8.

• Conjunctival healing after Amniòtic membrane graft over ischemic Sclera. Gris O, del Camp Z, Wolley-Dod Ch. Cornea 2003; 22: 675-8.

• A case of necrotizing scleritis resulting from pseudofmona aeruginosa. Moreno M, del Camp Z, Buil JA. Còrnia 2009; 28 (9): 1065-6.

• Gris O, del Camp Z. Queratitis herpètica. En: Pérez-Santoja J, Hervás-Hernandis JM. Queratitis infeccioses. Fonaments, Tècniques diagnòstica i tractament. Ergon 2006. Capítol 5.

• Formo part del Comitè científic de la revista Annals d'Oftalmologia, a la secció de resums d'articles sobre còrnia i superfície ocular.

 

COMUNICACIONS, VÍDEOS I PÒSTER

• Comunicació: "Aplicació de la Citologia d'Impressió en l'estudi de la superfície ocular" del Camp Z, Gris O. 14è Congrés de la Societat de Cirurgia Implanto-Refractiva. Saragossa 1999.

• Comunicació: "Estudi de la incidència de complicacions de la facoemulsificació" Sánchez S, del Camp Z, Hammer G. 14è Congrés de la Societat de Cirurgia Implanto-Refractiva. Saragossa 1999.

• Vídeo / Comunicació: "Aplicació de la membrana amniòtica en patologia de superfície ocular". Gris O, Güell JL, López-Nadal A, Sánchez S, del Camp Z. 5a Biennal de Vídeo Oftalmològica, Associació Catalana d'Oftalmologia. Lleida 1999.

• Comunicació: "Aplicacions clíniques de la Citologia d'Impressió" del Camp Z, Gris O. 75º Congrés de la Societat Espanyola d'Oftalmologia. Torremolinos 1999.

• Comunicació: "Forma i funció: la nostra experiència amb la nova LIO CeeOn EDGE "Duch F, del Camp Z. 30è Congrés de la Societat Catalana d'Oftalmologia. Barcelona 1999.

• Comunicació: "Maneig de la cataracta secundària a pars planitis en la infància" del Camp Z, Gris O, Adam A. 30º Congrés de la Societat Catalana d'Oftalmologia. Barcelona 1999.

• Pòster: "Urgències en Oftalmologia: descripció del nostre medi" Pujol J, Bolea M, del Camp Z, Wolley-Dod Ch. 30è Congrés de la Societat catalana d'Oftalmologia. Barcelona 1999.

• Comunicació: "LED" del Camp Z, Adam A. 13a Reunió Nacional del Grup Espanyol Multicèntric de Uveïtis. Bilbao 2000.

• Comunicació: "esclerodèrmia i inflamació" del Camp Z, Bruix A. Congrés de la Societat Catalano-Balear de Oftalmologia. Vic 2000.

• Comunicació: "Trabeculitis herpètica" del Camp Z, Gris O, Adam A. Congrés de la Societat Catalano-Balear de Oftalmologia. Vic 2000.

• Comunicació: "Necrosi cornioescleral secundària a cirurgia de pterigio. Reconstrucció quirúrgica en dos temps "Hammer G, Gris O, del Camp Z, Bruix A. 76º Congrés de la Societat espanyola d'Oftalmologia. Madrid 2000.

• Comunicació: "Implant de membrana amniòtica en patologia de superfície ocular" del Camp Z, Gris O.76º Congrés de la Societat Espanyola d'Oftalmologia. Madrid 2000.

• Comunicació: "Actitud Terapèutica en causticacions Oculars" del Camp Z, Gris O. 31º Congrés de la Societat Catalana d'Oftalmologia. Barcelona 2000.

• Comunicació: "Panuveitis i papiledema bilateral, en pacient de 70 anys" del Camp, Wolley-Dod Ch. 14a Reunió Nacional del Grup Espanyol Multicèntric de Uveïtis. Madrid 2001.

• Comunicació. "Epiteliopatia Placoide Posterior Multifocal Aguda" Baget M, del Camp Z. 14a Reunió Nacional del Grup Espanyol Multicèntric de Uveïtis. Madrid 2001.

• Comunicació: "Síndrome de presumpta histoplasmosi ocular" Wolley-Dod Ch, del Camp Z. 14a Reunió Nacional del Grup Espanyol Multicèntric de Uveïtis. Madrid 2001.

• Comunicació: "Distròfia retiniana de Bietti associada a distròfia corneal de

Meesmann ". del Camp Z, Navarro R. 77º Congrés de la Societat Espanyola d'Oftalmologia. Barcelona 2001.

• Comunicació: "Vitrectomia en el tractament de les complicacions vítreorretinianas secundàries a pars plana". del Camp Z, Adam A. 77º Congrés de la Societat Espanyola d'Oftalmologia. Barcelona 2001.

• Pòster: "Panuveitis bilateral en un cas de sarcoïdosi sistèmica atípica". Soler N, Adam A, del Camp Z. 15a Reunió Nacional del Grup Espanyol Multicèntric de Uveïtis. Barcelona 2002.

• Comunicació: "Tumoració d'iris". V Jornades Nacionals per a Metges Residents en Oftalmologia. Saragossa 2002.

• Pòster: "Trasplantament de membrana amniòtica en patologia de la superfície ocular. Resultats a llarg termini ". Cavaller F, Gris O, López-Nadal A, Adam A, del Camp Z. Congrés Internacional de Trasplantaments. Barcelona 2002.

• Comunicació: "Rebuig endotelial induït per lás YAG". Lluna S, Téllez J, del Camp Z. 81è Congrés de la Societat Espanyola d'Oftalmologia. Saragossa 2005.

• Comunicació: "Luxació traumàtica de cristal·lí a càmera anteriortras consum de cocaïna". 22 Congrés SECOIR. Benidorm 2007.

• Pòster: "Queratocon posterior. A propòsit de dos casos "Bañón K, Cascajares I, Del Campo Z. 22 Congrés SECOIR. benidorm 2007

• Pòster: "Ampolla de filtració després de cirurgia de cataractes, a propòsit d'un cas". Traveset Maeso A, Roselló Silvestre N, Del Campo Carrasco Z. 22 Congrés SECOIR. Benidorm, 9, 10, 11 i 12 maig 2007.

• Comunicació: "Limfoma MALT conjuntival biateral tractat amb Rituximab". 83º Congrés de la Societat Espanyola d'Oftalmologia. Les Palmes de Gran Canària 2007.

 

PONÈNCIES

• Ponència: "Utilitat de la Citologia d'Impressió conjuntival per al Diagnòstic de la Patologia de la Superfície Ocular". Sessions Obertes interhospitalàries. Hospital de la Vall d'Hebron. Barcelona 2001.

• Ponència: "Citologia d'impressió corni-conjuntival". del Camp Z, Gris O, Bruix A. Curs de mètodes diagnòstics en oftalmologia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 2002.

• Ponència: "Aplicacions de la Citologia d'impressió en patologia de la superfície ocular". Curs d'Actualització en patologia de la còrnia i superfície ocular. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 2003.

• Ponència: "Afectació ocular al S. Sjögren". Curs d'Actualització en la síndrome d'ull sec associat a Sjögren i conectivopaties. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 2003.

• Ponència: "Noves alternatives diagnòstiques en síndrome d'ull sec". Curs d'Actualització en la síndrome d'ull sec associat a Sjögren i conectivopaties. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 2003.

• Ponència: "Actualització en queratitis herpètica". 35è Congrés de la Societat Catalana d'Oftalmologia. Barcelona 2004.

• Ponència: "Queratocon posterior". Curs de Doctorat de Èctasis corneals. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 2007.

• Ponència: "Ull sec a TMO". Curs d'Actualització de l'Ull Sec. 37è Congrés de la Societat Catalana d'Oftalmologia. Barcelona 2007.

• Ponència: "Manifestacions oculars de la MECH a TMO". Curs de Doctorat de Manifestacions a la superfície ocular de les malalties sistèmiques. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 2008.

• Ponència: "Diagnòstic Ull sec en 5 passos". Curs d'Actualització en patologia ocular. ICR. Barcelona 2008.

• Ponència: "Implant Secundari en afàcia i tècniques d'implants, lents suturades / lents amb suport iris". 39è Congrés de la Societat Catalana d'Oftalmologia. Barcelona 2008.

• Ponència: "Cas clínic de queratitis per Phoma glomerata". Curs de Doctorat de queratitis infeccioses. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 2009.

• Ponència: "Aplicacions Membrana amniòtica en patologia conjuntival". Curs de membrana amniòtica en Superfície Ocular. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 2010.

 

ORGANITZACIÓ DE CURSOS I CONGRESSOS

• "Curs d'Actualització en la síndrome d'ull sec associat a Sjögren i conectivopaties." Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 2003.

• "Curs de Doctorat de Manifestacions a la superfície ocular de les malalties sistèmiques". Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 2008.

• "Curs de Doctorat de membrana amniòtica en Superfície Ocular". Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 2010.

 

PROJECTES DE RECERCA

Coinvestigadora Fiss 01/10088. Efectivitat i Seguretat del trasplantament i substitució de còrnia mitjançant una anàlisi multicèntric de bases de dades.

Continguts relacionats

Documents relacionats

Et pot interessar