Accés directe al contingut

Equip de professionals

Imprimeix

Dr. Tugués Bethencour, Javier

Oftalmòleg

Especialitats:
 • Num. Col·legiat: 36464. Oftalmologia general

Nº Col·legiat: 36.464

FORMACIÓ

 • Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Títol de metge cirurgià. Universitat Central de Veneçuela 1.981.
 • Títol homologat. Ministeri d'Educació i Ciència. Espanya 2.002.
 • Metge especialista en Oftalmologia (via MIR). Universitat Central de Veneçuela. 1985.
 • Títol homologat prèvia prova teoricopràctica. Hospital Gregorio Marañón. Madrid.
 • Ministeri d'Educació i Ciència. Espanya 2.005.
 • Diplomatura de postgrau en bases clíniques en medicina i cirurgia cosmètica. Universitat Autònoma de Barcelona. Espanya 2.010. Certificat pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

 • Residència de post grau Servei d'Oftalmologia (Dr. Edward Grom). Hospital Clínic Universitari de Caracas. Universitat Central de Veneçuela. 1983-1985.
 • Professor assistent a la càtedra d'Oftalmologia. Universitat Central de Veneçuela. Hospital Clínic
 • Universitari de Caracas, coordinador del departament de còrnia. any 1986-1990
 • Consultant al "Centre Clínic dels Ulls". A càrrec de la unitat de medicina i cirurgia de segment anterior i cirurgia refractiva. Caracas 1988-1999.
 • Cirurgià adjunt al departament d'Oftalmologia. Policlínica Metropolitana de Caracas. Cirurgia de segment anterior, (www.policlinicametropolitana.com.ve) 1986-2004.
 • Cirurgià a la Unitat de Cirurgia Refractiva amb Excimer Làser. Centre Mèdic Docent La Trinitat. Caracas. 1995-1997.
 • Director mèdic i fundador de la Unitat de Cirurgia Refractiva "Làser Refractiu Metropolitana" Policlínica
 • Metropolitana. Caracas. 1997-2004.
 • Cirurgià adjunt en el "Institut de Microcirurgia Ocular Caracas" a càrrec de la unitat de cirurgia refractiva amb excimer làser. Caracas 1999-2004.
 • Policiínic Torreblanca. Oftalmologia general. Sant Cugat del Vallès. Barcelona. Agost 2.004-gener 2.005.
 • Policlínic Cerdanyola. Oftalmologia general. Cerdanyola del Vallès. Barcelona. Agost 2.004- gener 2.005.
 • Policiínic Rubí. Oftalmologia general. Rubí. Barcelona. Agost 2.004- gener 2.005.
 • Centre Internacional d'Oftalmologia Avançada, Badajoz. Oftalmologia general. Cirurgia de segment anterior i refractiva. Febrer 2.005-juliol 2.007.
 • Institut Català de la Salut. CAP XAFARINES. Metge oftalmòleg, agost 2.007 -maig 2.008.
 • Clínica Medifiatc. Oftalmologia general. Barcelona. Des de setembre 2007-2014
 • Centre hi hagi Martorefl. Oftalmologia general. Urgències. Des de maig 2.008. Medicina estètica des gener 2011.
 • Centre d'Oftalmologia Avançada de Ponent. Oftalmologia pediàtrica i adults. Cirurgia de segment anterior i refractiva. Urgències. Lleida. Des de juny 2.008-setembre 2.016
 • Centre mèdic Fraga. Oftalmologia general. Des de setembre 2.008-agost 2.012.
 • Institut Clínic Reus. Oftalmologia general i pediàtrica. Des de juny 2.008- 2.014
 • Serveis Medies Penedès (Sant Sadurní d'Anoia-EI Vendrell. Oftalmologia general des de setembre de 2012-2015.

EXPERIÈNCIA DOCENT

 • Professor Assistent d'Oftalmologia en cursos de pre-grau i post grau. Càtedra d'Oftalmologia. Escola de Medicina "Luis Razetti" de l'Hospital Clínic Universitari de Caracas. Universitat Central de Veneçuela. 1986-1990.
 • Instructor de Cirurgia refractiva amb excimer làser. "Làser Refractiu [Metropolitana".
 • Consultor de Nidek en equip EC 5.000 i íMicroqueratomos l ?? oria "One" i "Carriazo-Barraquer". Policlínica

Metropolitana. Caracas. Veneçuela. 1.997- 2.004

SOCIETATS CIENTIFIQUES

 • Membre de la Societat Veneçolana d'Oftalmologia.
 • Membre de la Societat Panamericana d'Oftalmologia.
 • Membre de la Societat Espanyola d'Oftalmologia.
 • Membre de l'Associació Llatinoamericana de Cirurgians de Segment Anterior i cirurgia refractiva (ALACSA)
 • Membre del grup d'estudi de la keratomileusis amb excimer làser (K.M Study Group).
 • Membre de la societat Colombo-Veneçolana de Cirurgia Refractiva.
 • Membre del Grup Veneçolà de Cirurgia Refractiva.
 • Membre de la societat Mèdica de la Policlínica Metropolitana. Caracas. Veneçuela.
 • Membre del col-legi de Metges de Barcelona. Nº 36.464.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

 • Tècniques avançades en microcirurgia ocular "Queratotomia radial i Implants de lents intraoculars" Institut d'investigacions en microcirurgia ocular de Moscou. Novembre 1.984. Professor Sviatolav Fyodorof.
 • Assistència al IV congrés Colombo- veneçolà de cirurgia refractiva. Bogotà. Colòmbia. Juliol 1.986.
 • Assistència al III Curs Colombo - Veneçolà d'Oftalmologia sobre segment anterior i queratotomía radial. Cúcuta Colòmbia. 28-30 abril 1.988.
 • Assistència a la VI congrés Colombo-veneçolà de cirurgia refractiva. Sant Cristòfol. Veneçuela. Novembre de 1.989.
 • Assistència a Congrés Panamericano d'oftalmologia. Bogotà. Colòmbia. Maig 1.990.
 • Assistència al Meeting de l'acadèmia Americana d'Oftalmologia. Atlanta. USA. Octubre 1.992.
 • Curs teòric- pràctic de perfeccionament per a oftalmòlegs sobre "Actualització de cirurgia de cataracta, segment anterior i facoemulsificació en la cataracta. ALACSA, Dallas Texas, USA. Novembre 1.992.
 • Fellowship en cirurgia refractiva. Queratomileusi in situ amb excimer làser en el servei d'Oftalmologia del Centre Mèdic Docent La Trinitat. Supervisió: Dr. Enrique Suárez Cabrera. Caracas. 1995-1997
 • "Observer" en cirurgia refractiva "Bascom Palmer Eye Institute". Miami Florida. E.U.A. 1.996.
 • Assistència a la II reunió del "K.M STUDY GROUP" (Grup internacional per a l'estudi de la queratomileusi). Barcelona. Espanya. Setembre 1.995.
 • Assistència i coordinador de taula a la III reunió del "K.M. STUDY GROUP". (Grup internacional per a l'estudi de la queratomileusi). Caracas. Veneçuela. Juliol 1.996.
 • "Observer" cirurgia refractiva corneal "Institut Barraquen de les Amèriques". Bogotà. Colombia.1.997.
 • Assistència a reunió anual S.C.R.S. Atlanta, USA. Octubre 1.998.
 • Assistència al II congrés de CEOVAL. Tema "Actualització en microcirurgia ocular". Aruba. Maig 1.999.
 • Assistència al Meeting de l'Acadèmia Americana d'Oftalmologia. Orlando. Florida. USA. Novembre 1.999.
 • Assistència al congrés de la societat llatinoamericana de cirurgians de cirurgia implanto- refractiva. Orlando. Florida. USA. Novembre 1.999.
 • Assistència a Simposi internacional de glaucoma. Organitzat per laboratoris Alcon. Fort Worth. Texas. USA. Maig 2.000.
 • Assistència a la V reunió mundial d'usuaris de excimer làser Nidel <EC 5.000. Rio de Janeiro. Brasil. Desembre 2.000.
 • assistència a la IX reunió mundial d'usuaris de excimer làser Nidek EC-5000. Barcelona. Espanya. Novembre 2.004
 • Assistència a VI simposi internacional Glaucoma 2.005, organitzat per IMO de Barcelona i laboratoris Allergan. Barcelona. Espanya. Febrer 2.005.
 • Assistència a la XIII congrés del K.M Study Group. Madrid. Espanya. juny 2.006
 • Assistència al I congrés de Presbícia. Barcelona. Espanya. Novembre 2.006.
 • Assistència al congrés de "Superfície Ocular". Istanbul. Turquia. Maig 2.008.
 • Assistència al "World Ophtalmology Congress". Hong Kong. Juny 2.008.
 • Assistència a congressos nacionals de la Societat Espanyola de Oftalmología- KI

 TREBALLS PUBLICATS

 • Estudi Fluresceinoangiográfic de les varius conjuntivals en pacients diabètics ". Butlletí de l'Institut Nacional d'Investigacions oftalmològiques. Volunnen V. Caracas. Veneçuela. 1.983.
 • "Estudi ultramicroscòpic del Carcinoma espinocel o de cèl·lules escamoses de la Conjuntiva bulbar". Butlletí de l'Institut nacional d'Investigacions oftalmològiques. Volum VI. Caracas. Veneçuela. 1.985.
 • "Operativa corneal Perforation caused by Lasik in situ Keratomileusis". Arcliives of Oplitalmology. Vol. 118, 12. December 2.000. Coauthor.Continguts relacionats

Et pot interessar