Accés directe al contingut

Quan són necessàries les teràpies visuals?

Imprimeix

Compra on line un pack de sessions de teràpia visual

 • Terapies Visuals

Quan són necessàries les teràpies visuals?

Quan una persona té determinats símptomes que no es poden corregir mitjançant l'ús d'ulleres i no hi ha una causa orgànica de tipus oftalmològic que es pugui tractar d'una altra manera, hi ha una sèrie d'exercicis visuals que poden ajudar a resoldre'ls.

Els problemes visuals tractats abasten, d'una banda, patologies com l'ull gandul i l'estrabisme i, per una altra, problemes d'enfocament o problemes d'aprenentatge per trastorns visuals (lecto-escriptura).

En què consisteixen i com es realitzen les teràpies visuals?

Quan es detecta un problema visual susceptible de ser tractat mitjançant teràpia visual, es procedeix de la següent manera:

Es realitza al pacient un examen visual optomètric per saber el motiu de la seva simptomatologia.

 1. Se li dóna un diagnòstic.
 2. Se li proposa un tractament, que pot ser de diferents tipus:
  1. Prescripció òptica
  2. Ulleres
  3. Prismes
  4. Lents de contacte
  5. Oclusió / obturació
  6. Teràpia visual

Mitjançant la teràpia visual, ensenyem a que el pacient aprengui a utilitzar correctament el seu sistema visual i que d'aquesta manera pugui percebre, processar, comprendre i integrar millor tota la informació visual.

Els optometristes fem servir una sèrie de materials, però no són els materials els que faran que un pacient millori, sinó la forma en què ha treballat essent conscient de tots aquells canvis que s'han anat produint per així poder-los transferir a la seva vida habitual.

Sempre que es produeixen canvis, s'adapta el desenvolupament de la teràpia i aquesta és una de les claus en què es basa la teràpia visual.

Es pot començar a fer teràpia visual a nens a partir de 5-6 anys.

Fases de la teràpia visual

La teràpia visual consta d'una fase intensiva i d'una fase de manteniment.

Fase intensiva de la teràpia

La fase intensiva es du a terme en gabinet 1 cop per setmana i posteriorment cada quinze dies. Cal complementar-la amb exercicis diaris a casa (entre 15 i 20 minuts). Aquesta fase implica de 3 a 4 mesos de tractament, en funció del problema diagnosticat.

Fase de manteniment de la teràpia

La fase de manteniment consisteix en realitzar un seguiment del pacient en consulta 1 cop al mes durant els 2 primers mesos i després cada 2 o 3 mesos. En consulta s'examinarà i es pautarà alguna sessió més de teràpia visual en gabinet i s'anirà reduint el temps i la freqüència dels exercicis realitzats a casa.

La durada total del tractament sol ser entre 9 mesos i 1 any.

Una fita i un compromís

El programa de teràpia visual sempre està dissenyat de manera personalitzada amb les necessitats específiques de cada pacient. El pacient ha de ser constant durant el tractament i estar motivat. Per això se li demana que es marqui un objectiu a aconseguir i un compromís amb el treball diari a realitzar. Tot això es va revisant cada vegada que el pacient acudeix a la consulta del optometrista que tutoritza el seu procés i al que pot contactar sempre que ho necessiti. L'optometrista ofereix tot el seu suport al pacient des del primer dia per facilitar-li al màxim l'èxit del seu tractament i proporcionar-li el suport que necessita.

Continguts relacionats

Vídeos

Et pot interessar