Accés directe al contingut

Què és i què ofereix Oftalmosport l'esportista?

Imprimeix

Compra on line un exàmen oftalmològic per a esportistes

Aquesta unitat està pensada especialment per a la cura de la salut ocular dels esportistes. Aquest col · lectiu presenta riscos i necessitats especials que requereixen mesures preventives i tractament específic.

L'equip d'oftalmologia del grup Admiravisión, compta amb professionals especialitzats en aquest àmbit, en el de la prevenció de riscos, el d'accidents professionals, la medicina legal i les urgències oftalmològiques. Això ens permet oferir el més complet servei oftalmològic a la mida de les necessitats de l'esportista.

En general, per a tots els esportistes, els defectes de refracció com la miopia, la hipermetropia i l'astigmatisme representen un destorb en tant que suposen una dependència de les ulleres per veure amb claredat, per tant, el primer repte que es planteja l'oftalmòleg l'esportista és facilitar el tractament quirúrgic a la seva mida que l'alliberi d'aquesta dependència. Però l'oftalmologia de l'esport va molt més enllà.

Depenent de l'esport practicat, hi ha altres riscos per a la salut visual de l'esportista:

  • El nedador ha de posar especial atenció en la prevenció d'irritacions i infeccions oculars derivades de l'exposició al clor de les piscines.
  • Els practicants d'esports que utilitzin pilotes o altres objectes susceptibles de produir contusions als ulls requereixen d'unes mesures de protecció especials en cada cas concret i d'un servei oftalmològic especialitzat permanent per atendre possibles accidents.
  • Els atletes que practiquen esports a l'aire lliure, tenen risc de patir cremades solars a la còrnia o risc d'introducció de cossos estranys, com la sorra, als ulls.

 

Esport i aptituds visuals

Cada esport requereix aptituds visuals diferents i comporta uns riscos determinats.
En alguns casos, és molt important realitzar un examen visual específic en el qual s'avaluïn aspectes concrets de la visió estàtica, dinàmica, la visió perifèrica i la motricitat ocular. Per obtenir determinades llicències federatives, cal superar certs exàmens visuals. Són alguns exemples:

 

  • Llicència federativa automobilística: S'exigeix una correcta visió però s'admet l'ús de lents de contacte per corregir ametropies sempre que s'hagin utilitzat durant 12 mesos i un oftalmòleg certifiqui que són apropiades per a les carreres
  • Llicència federativa de tir olímpic: El RD 2487/98 de 20 de desembre determina el reconeixement mèdic requerit per federar i l'examen visual té un pes important en el mateix
  • Llicència federativa de boxa: L'obtenció de la llicència exigeix una exploració de còrnia, pupil · les, fons d'ull i agudesa visual

Continguts relacionats

Et pot interessar