Accés directe al contingut

Tests visuals infantils

Imprimeix

Actualment, la nostra societat està cada vegada més conscienciada de la importància de detectar les anomalies visuals dels nens al més aviat possible. A pesar d'això, encara existeixen algunes alteracions visuals que passen desapercebudes.

Les revisions oftalmològiques són fonamentals i en molts països ja s'estan recomanant a tots els nens des de l'edat de 6 mesos. Evidentment, els exàmens infantils s'han de realitzar amb mètodes específics. Han de ser ràpids, simples, objectius i entretinguts. Hem de tenir en compte que qualsevol problema visual tindrà més possibilitats de millora com més avait comienci el tractament. Les anomalies tractades quan el sistema visual ja no és plàstic poden deixar defectes residuals en la visió durant tota la vida.

A continuació oferim una mostra de tres mètodes que serveixen per examinar l'agudesa visual dels infants.

Agudesa visual infantil

E de SNELLEN

Aquest optotipus fa servir la lletra E, col·locada en diferents orientacions.

El  pacient ha d'indicar si l'orientació és cap amunt, cap avall, cap a la dreta o cap a l'esquerra. No és necessari que el nen conegui la lletra E ni els termes dreta, esquerra... Se li pot explicar que són unes “potetes” i que ens indiqui amb el dit polze cap on van. Sol funcionar molt bé, sol ser força ràpid i, alhora, bastant fiable.
Abans de la visita a l'oftalmòleg, es pot recollir una lletra E a la nostra consulta per així anar practicant amb el nen.

Primer practiqui amb la primera pantalla les 4 posicions de la E, fins que el seu fill pugui determinar-les correctament.
Assegui el seu fill a 3 metres de distància i vagi passant pantalla rere pantalla fins arribar a les figures més petites que el seu fill pugui assenyalar correctament.
La prova es realitza primer amb un ull i després amb l'altre. Per tapar l'ull pot fer servir un pegat o fer-ho simplement amb la mà, sense prémer-lo.
Els resultats són orientatius, però ajudaran el pacient a familiaritzar-se i col·laborar quan es realitzi la prova a la consulta de l'oftalmòleg.

Descarrega el test de la E de Snellen

Test de les rodes trencades del Dr. Palomar

En aquest test, es mostren al nen dos dibuixos del mateix vehicle. La diferència és que en un el vehicle té les rodes completes i en l'altre estan obertes.

Col·locarem el nen a 3 metres i ens haurà d'indicar quin cotxe té les rodes trencades, fins arribar a les figures més petites. La prova es realitza primer per a un ull i després per a l'altre. Per tapar l'ull es pot fer amb un pegat o amb la mà, sense prémer.

Els resultats són orientatius, però ajudaran el pacient a familiaritzar-se i a col·laborar quan es faci el test a la consulta de l'oftalmòleg.

Abans de la visita es pot agafar un full amb el dibuix dels 2 cotxes per així poder practicar amb el nen.

Descarrega el test de les rodes trencades

Test Pigassou

El test de Pigassou és un dels més emprats. És un optotipus que conté diversos dibuixos.

La primera pantalla conté els dibuixos que el nen haurà d'identificar durant l'examen. Si vostè comprova que hi ha algun dibuix amb el que hi té més dificultat, no li assenyali mentre realitza el test.

Col·loqui el nen a uns 4 o 5 metres de la pantalla. El nen haurà d'anar identificant els dibuixos fins a arribar a las figures més petites.

Abans de la visita oftalmològica, es pot recollir un full amb els dibuixos del test perquè el pacient pugui anar practicant. Si al pacient li costa dir els noms dels dibuixos, podem donar-li els dibuixos en tarjetes individuals (simplement retallant el full) i demanar-li que aixequi la tarjeta amb el dibuix que estem assenyalant.

La prova es realitza primer amb un ull i després amb l'altre. Per tapar l'ull es pot fer servir un pegat o la mà, però sense prémer. Els resultats són orientatius, però ajudaran el pacient a familiaritzar-se amb la prova i a col·laborar.

Descarrega el test de Pigassou

Recodeu que aquestes proves només són un exemple. Són només orientatives i serviran perquè el nen agafi confiança i col·labori millor un cop a la consulta.

La revisió oftalmològica és imprescindible per descartar qualsevol alteració de la visió.

Continguts relacionats

Et pot interessar