Accés directe al contingut

L'ampliopia i el seu tractament

Imprimeix

Compra on line un pack de teràpies visuals per ambliopia

  • ambliopia oclussor

L'ambliopia o "ull gandul"

L'ambliopia o «ull gandul» és la disminució de la capacitat visual d'un ull, que no s'ha desenvolupat normalment durant la infantesa.

Acostuma a passar desapercebuda per als pares, pels pocs símptomes que causa. Afecta a un 4% de nens i és curable si es diagnostica i tracta precoçment, abans dels 7-9 anys d'edat. En cas contrari pot generar uns defectes visuals irreversibles.
Les causes més importants són:

  • L'estrabisme; que provoca que mentre l'ull bo mira una imatge, l'ull desviat mira cap a «una altra imatge», i transmet aquesta «altra imatge» al cervell, que no està interessat en ella, anul·lant la funció de l'ull desviat. Aquest ull atura aleshores el seu desenvolupament visual.
  • Els defectes de refracció i rarament malalties oculars més greus com la cataracta, que impedeixen l'arribada de la llum a la retina amb normalitat.

Tractament de l'ambliopia

Una cop solucionat el defecte que impedeix l'arribada de l'estímul a la retina, és necessari fer treballar l'«ull gandul».

El tractament consisteix en les teràpies i rehabilitació visual, que no té res a veure amb l'antiga ortòptica i pleòptica en desús, forçant l'ús d'aquest ull mitjançant l'oclusió de l'ull bo, combinat amb exercicis en la consulta i al seu domicili. La durada del procés dependrà de cada cas, però són determinants l'edat del nen i el temps i continuïtat amb què el nen porti l'ull tapat i faci les teràpies.

Continguts relacionats

Et pot interessar