Accés directe al contingut

Què és la ergoftalmologia?

Imprimeix
  • Fatiga ocular

Què és la ergoftalmologia? 

Entenem per ergoftalmologia, la branca de l'oftalmologia que, en combinació amb la medicina del treball, s'ocupa de la prevenció de riscos laborals sobre el sistema visual. 

 

En l'àmbit laboral, hi ha múltiples riscos per a la salut ocular, associats a determinats llocs de treball.  

  • Possibilitat de cremades produïdes per radiacions. Aquest risc té baixa incidència però elevada gravetat 
  • Possibilitat de rebre impactes de partícules, fluids o gasos. Aquest risc té més incidència i lleugerament menor gravetat que l'anterior. 
  • Fatiga visual ocasionada per l'exposició perllongada a pantalles de visualització de dades. Aquest risc té gran incidència i escassa gravetat. 

La legislació en matèria de riscos laborals contempla aquests riscos i estableix les obligacions que competeixen a l'empresari per a adoptar les mesures necessàries per a la seva prevenció i detecció específiques. Això passa per:  

  1. Formació específica dels treballadors en els seus llocs de treball. Abans d'incorporar-se al lloc de treball per primera vegada, de forma periòdica i quan apareixen molèsties específiques en l'exercici del mateix. 
  2. Revisió ocular realitzada per un especialista competent. 
  3. Adopció de mesures protectores de tipus mecànic i ergonòmic 

En el cas concret dels llocs de treball que requereixen de l'ús de pantalles de visualització, aquestes obligacions queden recollides en el RD 488/1997 de 14 d'abril, articles 4 i 5. 

 

El grup Admiravisión compta amb un departament específic de Ergoftalmología que ofereix aquest suport especialitzat i complementari a les revisions laborals genèriques realitzades pels equips de medicina del treball i atén accidents oculars 24 hores. 

 

Continguts relacionats

Et pot interessar