Accés directe al contingut

Llocs de treball amb risc i amb requeriments visuals

Imprimeix

Llocs de treball amb risc d'ocasionar cremades o impactes de cossos estranys o substàncies irritants als ulls 

Aquests llocs de treball requereixen mesures de protecció ocular:

 • Treballs de perforació i burinat 
 • Talla i tractament de pedres 
 • Manipulació o utilització de pistoles grapadores 
 • Utilització de màquines que aixequin encenalls curtes 
 • Treballs d'estampat 
 • Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica, etc ... 
 • Treball amb raig projector d'abrasius granulosos 
 • Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
 • Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
 • Treballs amb masses de fusió i permanència prop d'elles 
 • Activitats en un entorn de calor radiant 
 • Treballs amb làser 
 • Treballs elèctrics en baixa tensió

Llocs de treball amb requeriments d'agudesa visual

Per accedir a determinats llocs de treball com els pilots d'aviació o els cossos de seguretat, hi ha una sèrie de requeriments entre els quals figura l'agudesa visual.

 • En el cas dels pilots d'aviació de línies comercials, per exemple, es requereix una agudesa visual amb o sense correcció igual o superior a 0,7 en cada ull i igual o major a 1 utilitzant els dos ulls. Per als pilots de classe 2, en canvi, s'exigeix una agudesa visual monocular amb correcció o sense igual o superior a 0,5 i igual o major a 1 en visió binocular. Un cop obtinguda la llicència, el pilot la podrà renovar si ha superat aquests límits però porta una correcció adequada, se sotmet a revisions bianuals i no pateix altres malalties oculars associades. D'altra banda, els pilots han de superar les proves de visió cromàtica que asseguren que no pateixen daltonisme (confonen els colors).
 • En el cas de la policia nacional, s'exigeix tenir una agudesa visual sense correcció, és a dir sense ulleres ni lents de contacte, d'almenys dos terços de la visió normal en ambdós ulls.
 • En el cas de la guàrdia civil, només es toleren miopies o hipermetropies en grau equivalent a 2,5 diòptries o astigmatisme en grau equivalent a 2 diòptries, en qualsevol ull.
 • En el cas dels Mosssos d'Esquadra, s'exclou als candidats que tenen una agudesa visual llunyana inferior al 80% (8/10) a cada ull, i podrà correcció (ulleres o lents de contacte)
 • En el cas dels bombers de la Generalitat, s'exclou als candidats que tenen una disminució de l'agudesa visual inferior a 0,5 a l'ull millor i 0,3 a l'ull pitjor, mesura sense corregir (agudesa visual pel test de Snellen).

En aquests casos, la cirurgia refractiva és una bona alternativa per corregir l'agudesa visual de forma definitiva i sense ulleres o lents de contacte.Continguts relacionats

Et pot interessar