Accés directe al contingut

Tipus de Lents Intraoculars Premium

Imprimeix

Compra on line una operació de presbicia amb lents premium

 • Visió a través d'ICL

En funció d'on es col·loquen, podem distingir entre diferents tipus de lents intraoculars (LIOs):

 1. LIOs que es col·loquen a la cambra anterior (entre la còrnia i l'iris)
  1. LIOs que s'ancoren al plexe iridocorneal (no s'usen pràcticament).
  2. LIOs que s'ancoren en l'iris.
 2.  LIOs que es col·loquen a la cambra posterior
  1. LIOs fàquiques (Situades entre l'iris i el cristal·lí): PRL. ICL. IPCL.
  2. LIOs afàquiques (Situades dins del sac capsular): Monofocals, Multifocals, trifcales, tòriques, acomodatives.

Lents intraoculars afàquiques o Premium

Les Lents Premium són les lents intraoculars d'última generació. Aquestes lents incorporen tots els avenços òptics i de materials. A més, incorporen característiques noves que pretenen augmentar la qualitat de vida dels pacients que se sotmeten a aquest tipus de cirurgia.

Lents intraoculars monofocals

Són lents amb una superfície refractiva única, és a dir, només enfoquen en un punt. Pel que la correcció de la visió estarà calculada per obtenir una bona visió de lluny però pot ser que el pacient necessiti ulleres per a realitzar treballs de prop. (Llegir, fixar la vista ..)

Lents intraoculars multifocals

Són lents intraoculars que permeten enfocar a diverses distàncies, el pacient té la capacitat per veure bé sense ulleres de lluny i de prop.

Els dissenys utilitzats per aconseguir-ho es basen en la diferent forma en què utilitzen la llum quan travessa la lent, obtenint LIOs multifocals:
 
a) Refractives: consten d'una superfície amb 2 o més zones esfèriques de diferents ràdios en forma d'anells concèntrics. Una zona millora la visió de prop, i una altra la visió de lluny. Això implica que li lent ha d'estar perfectament centrada. Distribució de la llum: 60% per a lluny, 30% per a prop i 10% per distància intermèdia. S'han millorat últimament introduint un tercer focus per validar la distància intermèdia.
 
b) Difractives: Consten també de dos focus principals. Formades per una sèrie d'anells gravats a la cara anterior i posterior de la lent al voltant d'una zona central més gran. Aquests anells fan que la llum es difracte formant diferents fronts d'ones.
 
c) Híbrides: combinen les propietats de les dues lents. Intenten minimitzar els halos i enlluernaments.
 
Avantatges LIOs multifocals: resultats predictibles, agudesa visual satisfactòria de prop i de lluny (depenent d'una bona il·luminació), independència de les ulleres.
 
Complicacions: halos, enlluernaments, disminució de la sensibilitat al contrast lumínic, intolerància.
 
Les lents multifocals necessiten d'un mínim tamany pupil·lar per poder desenvolupar les seves possibilitats, en pupil·les molt petites la llum només travessa la zona central i per tant actua com una lent monofocal.

Lentres intraoculars trifocals

Són lents intraoculars la funcionalitat és corregir en totes les distàncies; lluny, intermèdia i propera. Són les últimes lents que han sortit al mercat.

Les lents trifocals es basen en el fenomen òptic de la difracció, fenòmen característi de les ones, que consisteix, com ja hem comentat, a la dispersió. Que experimenta la llum en travessar un petit orifici d'un cos opac o el vorell definit d'un cos transparent.
 
Aquestes lents neixen amb la intenció de millorar les lents multifocals difractives pel que fa a la visió intermèdia, una distància cada vegada més important en la vida quotidiana (ordinadors, tablets, etc.).
 
S'han aconseguit millorant el polit dels graons difractius i de la modificació en el disseny dels mateixos.
 
La distribució de la llum fa que disminueixi la càlida òptica de la visió llunyana i la propera, però estan donant molt bons resultats i han passat a ser la primera opció en cirurgia de presbícia.

Lents intraoculars tòriques

Són lents intraoculars que permeten corregir petits i grans astigmatismes que fins ara no era possible. Habitualment les lents intraoculars no corregien l'astigmatisme. L'astigmatisme quedava intacte i per tant es precisava d'ulleres a totes les distàncies. En ocasions era factible un segon procediment quirúrgic per intentar corregir-ho amb el que això comporta. Amb les lents tporiques aquest inconvenient queda resolt.

Hi ha major complexitat quirúrgica ja que la lent ha de quedar en un eix determinat, precisant amb exactitud la seva posició final. Això s'aconsegueix gràcies a unes marques en l'òptica que ens ajuda a la seva orientació. La fabricació d'aquestes lents és complexa i moltes vegades funcionen amb comandes personalitzats.

 • Lents intraoculars monofocals tòriques.
 • Lents intraoculars multifocals tòriques.
 • Lentres intraoculars trifocals tòriques.

La superfície de la còrnia ha de ser simètrica i regular en les seves curvatures, de no ser així es produeix l'astigmatisme i s'impedeix un enfocament clar dels objectes.

Lents intraoculars acomodatives

Es basen en la funció d'acomodació de l'ull i els moviments del múscul ciliar.
Són lents que presenten un particular disseny que les fa capaces de mobilitzar una zona òptica variant el focus de visió. Posseeixen una part flexible que fa modificar la seva potència refractiva ciant el múscul ciliar es contrau. Consten d'una òptica monofocal.
 
Inconvenients: amb aquest tipus de lents és important valorar la cambra anterior i, d'altra banda, la seva capacitat d'acomodar va disminuint el seu moviment amb el temps. S'obtenen millors resultats amb les multifocals. Per aquests motius són molt poc utilitzades.

Continguts relacionats

Et pot interessar