Accés directe al contingut

Defectes refractius

Imprimeix

Miopia, hipermetropia i astigmatisme

Compra on line una operació de miopia, hipermetropia i/o astigmatisme

Existeixen diverses patologies que dificulten a l'ull enfocar les imatges de l'exterior a la retina, són els defectes denominats refractius: miopia, hipermetropia i astigmatisme.

Miopia

Quan l'ull és més llarg del normal o la còrnia massa corba, els raigs de llum convergeixen i s'enfoquen abans d'arribar a la retina, creant una imatge borrosa, principalment de lluny.

L'ull miop té una potència diòptrica excessiva i la imatge que es forma sobre la retina està desenfocada. L'operació de miopia corregeix l'excés de poder diòptric i fa que es formin imatges correctament enfocades sobre la retina.
Les operacions làser de miopia redueixen una mica el gruix de la part central de la còrnia per aplanar lleugerament la seva curvatura i d'aquesta manera corregir l'excés de potència diòptrica. Si es té una graduació massa alta o la còrnia és molt prima és preferible l'operació de miopia mitjançant lent intraocular, en aquest cas l'excés de potència diòptrica es neutralitza implantant una lent de potència negativa.

L'oftalmòleg decidirà el tipus d'operació de miopia més convenient per a cada pacient, partint del nombre de dioptries, el gruix de la còrnia i altres factors anatòmics que seran acuradament valorats en una minuciosa exploració oftalmològica.

Hipermetropia

En aquest cas els raigs de llum convergeixen darrere de la retina a causa que l'ull és més curt del normal o la còrnia massa plana, donant lloc a una imatge borrosa principalment de prop.

L'operació làser hipermetropia augmenta la curvatura central de la còrnia tallant unes micres de teixit en la part perifèrica de la zona òptica. Quan la graduació és molt alta o la còrnia és prima és preferible l'operació d'hipermetropia mitjançant lent intraocular. Després de realitzar una revisió oftalmològica completa el nostre oftalmòleg decidirà el tipus d'operació d'hipermetropia més convenient per al seu cas.

Astigmatisme

Quan la còrnia està més corbada en un eix que en un altre, provoca una visió borrosa en qualsevol distància. Pot presentar-se sola o associada a la miopia o la hipermetropia.

L'operació d'astigmatisme corregeix aquestes diferències de curvatura perquè es formin imatges correctament enfocades a la retina. La cirurgia d'astigmatisme amb làser aplana lleugerament el meridià més corbat de la còrnia, reduint el gruix de la part central de l'esmentat meridià.

Si l'astigmatisme és intens l'operació d'astigmatisme amb làser també augmenta la curvatura del meridià més pla de la còrnia, reduint el gruix de la part perifèrica de l'esmentat meridià.

Continguts relacionats

Et pot interessar