Accés directe al contingut

Tests de medició de l'agudesa visual llunyana

Imprimeix

01/08/2012

La agudesa visual és el paràmetre que avalua la capacitat del sistema visual per detectar i discriminar detalls d'un objecte. Aquesta capacitat es mesura mitjançant un test específic amb uns paràmetres determinats (mida, contrast, il·luminació i distància). És una mesura de la salut ocular, ja que moltes patologies poden causar un dèficit o fins i tot una pèrdua total de visió.
 
El valor d'agudesa visual serà el corresponent a la mida del detall més petit que el pacient pot distingir. S'acostuma a valorar a una distància llunyana, mitjana i propera per tal de conèixer el grau de visió de prop, intermèdia i de lluny.
 
Els individus que necessiten compensació òptica per aconseguir una correcta agudesa visual es denominen amètrops. Els amètrop es divideixen en: miops, hipermetrops i astigmàtics.
 
Els tests utilitzats per determinar ametropies s'anomenen optotips. Existeixen diversos tipus optotips que bàsicament es classifiquen segons l'objecte representat en ells (lletres, números, dibuixos, anells, ...)
 
A continuació trobarà un test visual per a adults (test de lletres) i un altre per a nens (test de rodes foradades), que l'orientarà sobre el seu grau d'agudesa visual llunyana. Aquests tests són simplement orientatius i no eximeixen de realitzar un examen visual complet en cas pertinent.
 

Instruccions per a la realització de les proves d'agudesa visual

 
  1. Per comprovar l'agudesa visual llunyana, us haureu de situar a uns 3,5 metres de distància de la pantalla.
  2. La prova es realitzarà monocularment, primer la farem per un ull i després per l'altre, tapant sempre l'ull no examinat.
  3. També la farem binocularmente, és a dir amb els dos ulls oberts, sent conscients sempre de veure les figures nítides i simples (és a dir, que no es vegin dobles).
  4. Si utilitzeu compensació òptica (ulleres o lents de contacte) per visió llunyana, feu-les servir per a fer la prova.

Resultats del test d'agudesa visual

  1. Heu de distingir correctament cada lletra, en el cas dels adults, i la posició del forat de cada roda de moto, en el cas del test infantil, fins arribar a la més petita que pugui distingir. Aquesta línia serà el seu valor referencial d'agudesa visual.
  2. Una agudesa visual correcta és la unitat (AV = 1).
  3. Encara que aquest resultat pot ser orientatiu, davant de qualsevol dubte, consulteu al vostre oftalmòleg.
 
  • Test de les lletres
  • Test de les rodes trencades
Font:

Maria José Gómez N.Col. 12470

Continguts relacionats

Et pot interessar