Accés directe al contingut

Topografia

Imprimeix

Analitza la superfície anterior de la còrnia per descartar queratocons, o patologies asimètriques d'aquesta.
 
És fonamental també per al càlcul de l'astigmatisme abans de qualsevol cirurgia facorefractiva. s'utilitza també en l'adaptació de lents de contacte.

  • Topógrafo

La topografia corneal consisteix en una anàlisi exhaustiva de l'arquitectura tridimensional de la còrnia, que gràcies a l'ús de tecnologia informàtica permet recrear mapes que representin en detall la morfologia de la còrnia. La topografia pot ser de reflexió i de projecció. La primera es basa en la captura i posterior anàlisi d'una imatge de discos concèntrics (discos de Placido) projectada sobre i reflectida per la superfície anterior de la còrnia. La topografia de projecció es fonamenta en la projecció sobre la còrnia d'una esquerda òptica que realitza un escombrat horitzontal sobre la mateixa. La imatge de l'esquerda poryectada sobre la còrnia és capturada i analitzada per a la creació de l'anàlisi topogràfic.

En conseqüència la topografia de reflexió permet analitzar els detalls estructurals de la superfície anterior de la còrnia creant mapes que representen la curvatura de la mateixa en qualsevol punt de la superfície.

Atès que la topografia de projecció es basa en l'ús d'una esquerda òptica relfejada tant en la superfície anterior com en la superfície posterior de la còrnia, amb aquesta tècnica es pot realitzar una veritable reconstrucció tridimensional de les superfícies anterior i posterior de la còrnia. Aquesta pot ser representada en forma de mapes d'elevació, en els quals s'indica la elevació de cada punt analitzat respecte a una superfície de referència, o en forma de mapes de curvatura, similars als que genera la topografia de reflexió. La topografia de projecció té l'avantatge afegit que permet obtenir informació detallada de la morfologia de la superfície anterior i la superfície posterior de la còrnia, així com del gruix de la mateixa en cada punt, otenido per sostracció dels mapes d'elevació anterior i posterior .

La topgrafía corneal resulta fonamental en el diagnòstic, seguiment i pronòstic de la patologia estructural de la còrnia, en la qual es veuen alterades les superfícies anterior i / o posterior de la còrnia (queratocon, degeneracions marginals, úlceres, cicatrius, processos inflamatoris i qualsevol trastorn que alteri l'arquitectura corneal). També resulta essencial en la valoració pre i postquirúrgica de les intervencions quirúrgiques realitzades sobre la còrnia, com ara queratosplastias (trasplantament de còrnia), cirurgia refractiva corneal (lasik), implant de segments intracorneals per al tratameinto del queratocon (Intacs, anell de Ferrara) , etc.
La topografia de projecció a més permet gràcies a la transparecnia de la còrnia obtenir imatges projectades i reflectides per l'iris i la superfície anterior del cristal·lí, gràcies a les quals pot realitzar mesuraments de la profunditat de cambra anterior (distància entre la còrnia i la superfície anterior del cristal·lí) i de l'angle camerular (angle entre la còrnia i l'iris a la cambra anterior de l'ull).

Continguts relacionats

Et pot interessar