Accés directe al contingut

Queratometria

Imprimeix

En Optometria i en Oftalmologia, una queratometria (de queratos que és 'banya, còrnia) és una prova realitzada a un pacient en què es determinen els paràmetres de la seva còrnia, com ara la mesura de les seves radis de curvatura de les seves superfícies (ja que la còrnia no sol ser esfèrica, amb el mateix radi de curvatura en tots els seus punts).
 
Per a la realització d'aquesta prova, els nostres instituts disposen del Keratometer ARK-2000

  • keratometro

L'aparell per mesurar aquests paràmetres es diu queratòmetre i està present en qualsevol gabinet d'Optometria o d'Oftalmologia.

Aquest aparell té la forma de canó, per on es projecta la llum que va a parar a l'ull del pacient. El seu funcionament bàsic és el següent: amb el pacient col·locat mirant d'enfront del Òptic per l'espiell del queratòmetre, un raig de llum viatja per l'aparell fins a reflectir d'una manera determinada en un mirall convex, i aquesta reflexió és la que ens donarà la curvatura dels eixos principals de la còrnia.

Consisteix en la realització del mesurament de la potència refractiva de la còrnia. La potència corneal s'expressa com la potència òptica mitjana de la regió central de la còrnia en els dos meridians de potència màxima i mínima respectivament. Els esmentats meridians són ortogonals en còrnies regulars i per tant s'expressa sempre el meridià en què s'ubica almenys una de les dues potències (màxima o mínima), ja que el meridià oposat pot ser deduït directament al trobar-se situat a 90 °. Així mateix s'han d'indicar les potències màxima i mínima a la regió central de la còrnia. Si la còrnia és perfectament esfèrica, els valors de potència en tots dos meridians és la mateixa. La potència de la còrnia es pot expressar tant en forma de radi de curvatura (expressat en mm) com en forma de potència òptica (expressada en diòptries i calculada a partir de l'índex queratométrico estandarditzat).

La queratometria resulta essencial per a la valoració i quantificació de l'astigmatisme corneal (és a dir de l'existència de diferències substancials entre la potència dels meridians de màxima i mínima potència que determinen el grau de borrositat en un eix determinat de visió), per a l'adaptació de lents de contacte i per al càlcul de la potència de lents intraoculars.

Amb les dades obtingudes podem planificar una adaptació de lents de contacte o fins i tot una cirurgia refractiva amb làser o endocular.

L'aparell per mesurar aquests paràmetres es diu queratòmetre i està present en qualsevol gabinet d'Optometria o d'Oftalmologia.
 
Aquest aparell té la forma de canó, per on es projecta la llum que va a parar a l'ull del pacient. El seu funcionament bàsic és el següent: amb el pacient col·locat mirant de cara a l'Òptic per la mira del queratòmetre, un raig de llum viatja per l'aparell fins reflectir d'una manera determinada en un mirall convex, i aquesta reflexió és la que ens donarà la curvatura dels eixos principals de la còrnia.
 
El queratòmetre és l'aparell apropiat per determinar l'astigmatisme corneal d'un pacient, és a dir, el grau de borrositat en un eix determinat de visió.
 
Amb les dades obtingudes podem planificar una adaptació de lents de contacte o fins i tot una cirurgia refractiva amb làser o endocular

Continguts relacionats

Et pot interessar