Accés directe al contingut

Campimetria

Imprimeix

La Campimetria visual (CV) o també anomenada Perimetria visual és un examen oftalmològic complementari que estudia les alteracions del camp visual. S'empra en el diagnòstic i control evolutiu del glaucoma i de diverses patologies retinianes així com en l'estudi de les lesions de la via òptica.
 
Els nostres instituts disposen del campímetre FDT

En aquest últim apartat és de gran utilitat ja que la seva morfologia té un valor localitzador de la lesió. Successives campimetries permeten establir un control evolutiu de les lesions estudiades. D'aquesta manera la campimetria s'erigeix com una prova funcional que complementa les proves morfològiques d'imatge com ara la TAC o la RNM.
 
Al llarg del temps la pràctica de la campimetria ha variat amb la finalitat que sigui una prova, tot i la seva subjectivitat, reproduïble i fiable. Això s'ha aconseguit bàsicament estandarditzant la prova per tal de disminuir el nombre de variables que puguin modificar el resultat i disminuint el temps invertit en l'examen per reduir al mínim la fatiga en el pacient. D'aquesta manera els antics campímetros manuals han estat substituïts pels campímetros computeritzats dotats d'un modern programa. En aquests equips més moderns la reducció de temps és notable (1-5) i en els d'última generació és de gairebé un 67%.

Continguts relacionats

Et pot interessar