Accés directe al contingut

Aberrometria

Imprimeix

Consisteix a emetre múltiples raigs de llum a l'ull i veure com reboten al fons i tornen a sortir de l'ull. Si totes les lents travessades fossin simètriques i regulars sortirien tots els raigs en forma de ram perfecte però com en tot el natural això no és així i surten de manera anàrquica depenent de la transparència dels teixits, la seva regularitat i la seva geometria. És fonamental en l'anàlisi per a la cirurgia refractiva i endocular

  • Aberrometro
  • aberrometro

La aberrometria és una tècnica de recent aplicació en oftalmologia, que mitjançant complexos sistemes d'anàlisi d'ones de llum permet analitzar i quantificar el conjunt d'aberracions òptiques que es generen dins el sistema ocular. Les aberracions òptiques són distorsions de la llum respecte a la seva trajectòria ideal dins de l'ull, que són inherents a les imperfeccions que com a sistema òptic té per la seva naturalesa l'ull humà. Els aberrómetros permeten l'anàlisi qualitativa i quantitativa d'aquestes aberracions, puediendo determinar les imperfeccions òptiques de l'ull. D'aquesta manera es pot quantificar el pes de cada tipus d'aberració òptica en el conjunt d'aberracions òptiques del sisteam ocular. Així mateix es poden recrear il·lustracions gràfiques que simulen les esmentades aberracions i que descriuen l'impacte d'aquestes sobre la qualitat i definició de la visió del pacient.
L'avanç de la cirurgia refractiva amb làser permet en l'actualitat realitzar correccions personalitzades en què no només es corregeix la refracció esferocilíndrica del pacient, sinó que a més es minimitzen les aberracions òptiques del sistema ocular. Per això la aberrometria juga un paper destacat en la valoració prequirúrgica de la cirurgia refractiva per a la selecció de pacients i per a la obtenció, si escau de la informació sobre les aberracions òptiques que després seran corregides pel làser refractiu.

L'anàlisi de les aberracions òptiques també resulta important en la valoració de situacions patològiques que modifiquen considerablement les aberracions del sistema lar, com ara el queratocon, l'astigmatisme irregular, la queratoplàstia, la cataracta, etc., i poden constituir així mateix una eina essencial en la valoració objectiva de la qualitat de visió d'un pacient determinat.

Continguts relacionats

Et pot interessar