Accés directe al contingut

Com es manifiesten els transtorns d'aprenentatge i com es poden prevenir?

Imprimeix

13/09/2019

Què és un trastorn de l'aprenentatge?

Un trastorn de l'aprenentatge és un problema de processament de la informació que impedeix que una persona aprengui una habilitat i la utilitzi eficaçment.

Els trastorns d'aprenentatge comuns afecten les habilitats del nen en la lectura, l'expressió escrita, les matemàtiques o les habilitats no verbals.

Tipus de trastorns de l'aprenentatge per causes visuals

Trastorn de l'aprenentatge de la lectura

Els trastorns de l'aprenentatge en la lectura es basen generalment en la dificultat per percebre una paraula parlada com una combinació de sons diferents. Això pot dificultar la comprensió de com una lletra o lletres representen un so i com les combinacions de lletres formen una paraula.

Els nens poden presentar, per exemple, dificultats amb:

 • Llegir amb bon ritme
 • Entendre el que llegeixen
 • Recordar amb precisió el que llegeixen
 • Ortografia
 • Expressió escrita

Trastorn de l'aprenentatge de l'expressió escrita

L'escriptura requereix complexes habilitats visuals, motores i de processament de la informació.

El trastorn de l'aprenentatge en l'expressió escrita pot causar:

 • Escriptura lenta i laboriosa
 • Cal·ligrafia difícil de llegir
 • Dificultat per plasmar els pensaments en paper
 • Text escrit mal organitzat o difícil d'entendre
 • Problemes amb l'ortografia, la gramàtica, ..

Trastorn de l'aprenentatge de les matemàtiques

Un trastorn d'aprenentatge en matemàtiques pot causar problemes amb les següents habilitats:

 • Calcular problemes matemàtics
 • Memoritzar càlculs bàsics
 • Utilitza símbols matemàtics
 • Comprendre els problemes expressats amb paraules
 • Habilitats no verbals

Trastorn d'aprenentatge de les habilitats no verbals

Els nens amb trastorn d'aprenentatge en habilitats no verbals pot tenir problemes amb les següents habilitats:

 • Interpretar senyals no verbals i expressions facials en les interaccions socials
 • Fer un ús apropiat del llenguatge en situacions socials
 • Coordinació física
 • Habilitats motores fines (escriure, etc)
 • Planificar, organitzar, atenció
 • Nivell superior de comprensió lectora o expressió escrita (sol aparèixer en els últims anys de l'escola primària).
 • Així mateix, solen desenvolupar bones habilitats bàsiques del llenguatge i sòlides habilitats de memorització a través de la repetició en forma primerenca durant la infantesa.

Signes del trastorn d'aprenentatge per causes visuals

 • No dominar les habilitats de lectura, ortografia, escriptura o matemàtiques en els nivells d'edat i grau esperats.
 • Tenir dificultat per entendre i seguir instruccions.
 • Tenir dificultat per recordar el que algú li acaba de dir.
 • Mala coordinació (caminar, esport o habilitats com sostenir un llapis)
 • Tenir dificultat per entendre el concepte de temps.
 • Evita realitzar tasques o activitats com la lectura, escriptura o matemàtiques,
 • Dificultat per completar les tasques
 • Mal comportament o mostra oposició, hostilitat o reaccions emocionals excessives a l'escola o en realitzar activitats acadèmiques, com fer tasques o llegir.

El nostre qüestionari de detecció de problemes visuals que retarden l'aprenentatge et pot ajudar

Com prevenir els trastorns d'aprenentatge per causes visuals?

És aconsellable realitzar un examen optomètric complet un cop l'any, des de l'inici de l'escolarització per detectar a temps l'existència d'un problema visual que interfereixi negativament en l'aprenentatge del nen.

En l'examen optomètric s'avaluen els següents paràmetres:

 • Binocularitat: descartar ambliopies i estrabismes.
 • Graduació i agudesa visual
 • Acomodació: capacitat d'enfocament
 • Motilitat ocular: moviments sacàdics i de seguiment necessaris per aconseguir una lectura fluïda
 • Percepció visual: Memòria visual, memòria visual seqüencial, discriminació visual, constància de la forma, figura-fons, relació viso-espacial, tanca visual (o figura incompleta).

Al marge de l'existència d'una alteració funcional d'aquestes habilitats visuals, que no és evitable però es pot tractar mitjançant teràpies adequades, és convenient ensenyar als nens bons hàbits d'higiene visual per ajudar-los a minimitzar alguns problemes visuals, que sí que són evitables, i reduir l'estrès visual de manera que es facilita el processament de la informació visual.

 • Ajustar l'alçada de la taula (amb una inclinació entre 15-20 graus) i utilitzar una cadira que faciliti el bon suport de l'esquena, donar suport els peus plans a terra (o en un suport).
 • Disposar d'una bona il·luminació, tant general com concreta sobre la taula.
 • La llum no ha de reflectir directament sobre el paper ni provocar ombres en escriure (si el nen és dretà s'haurà de col·locar la llum a l'esquerra i, si és esquerrà a la dreta).
 • Mantenir una distància adequada a la lectura / escriptura, amb l'avantbraç recolzat sobre la taula.
 • Realitzar descansos de la lectura cada 30 minuts (aixecar la vista i enfocar algun objecte llunyà). També convé aixecar-se, caminar i moure el coll i realitzar petits exercicis de gimnàstica ocular.
 • Limitar el temps de mirar la televisió i utilitzar videojocs.
 • No treballar amb l'ordinador més d'una hora seguida. Situar la pantalla a una distància de 45-55 cm, en un pla lleugerament inferior a l'alçada dels ulls, amb una inclinació de 20 graus i evitar reflexos de llum a la pantalla.
 • Una dieta equilibrada, amb aliments rics en vitamina A, fruites i verdura.
 • Fomentar les activitats a l'aire lliure i practicar esport
Font:

Esmeralda Carrasco

Optometrista experta en optometría comportamental

Continguts relacionats

Et pot interessar