Accés directe al contingut

Proves preoperatòries per a la cirurgia refractiva Lasik

Imprimeix

30/05/2016

Compra on line una operació de miopia amb làser Amaris

Són milions, els pacients que cada any corregeixen mitjançant la cirurgia làsik la pèrdua de visió per miopia, hipermetropia o astigmatisme. La cirurgia refractiva amb làsik és una tècnica d’avantguarda que utilitza el làser excimer per a corregir molts dels defectes de visió més comuns. Aquesta tècnica làser avantguardista és molt segura, poc invasiva, efectiva i còmode. Permet una recuperació ràpida amb intervencions ambulatòries totalment indolores que generen una gran satisfacció amb els resultats obtinguts.

Si està considerant l’opció de corregir un defecte de visió amb tècniques quirúrgiques làser, posi’s en mans d’un equip d’experts mèdics i realitzi’s una exploració en profunditat a priori per a obtenir un diagnòstic correcte. És important que el cirurgià avaluï cada cas de forma individual, informi al pacient de si és o no candidat a sotmetre’s a un procediment quirúrgic amb làsik i li pugui recomanar la tècnica més adient per a cada cas.

Resulta de màxima importància escollir un equip mèdic competent i altament capacitat que disposi de la maquinària més moderna per tal de minimitzar les possibles complicacions postoperatòries i garantir una praxis clínica òptima.

Abans de la correcció quirúrgica del defecte refractiu, l’oftalmòleg li realitzarà una exploració de l’ull en profunditat. Diagnosticarà i informarà cada pacient de la millor tècnica quirúrgica per al seu defecte de visió. Com a norma general, al pacient se li realitzaran les següents exploracions abans d’emetre el diagnòstic de procediment:


1- Anamnesi, que és l’avaluació global de l’estat funcional del pacient tenint en compte les seves condicions físiques i psíquiques així com d’altres factors que poden influir en els resultats de la cirurgia.

2- Exploració de l’agudesa visual preoperatòria.

3- Determinació de la refracció i agudesa visual corregida mitjançant cicloplèxia.

4- Examen de parpelles, pestanyes i sistema lacrimal.

5- Exploració de la motilitat ocular.

6- Exploració de la motilitat pupil·lar.

7- Biomicroscòpia amb làmpada d’esquerda del segment anterior.

8- Mesura de la pressió intraocular.

9- Examen amb dilatació pupil·lar del cristal·lí, vitri, màcula, nervi òptic, i retina perifèrica.

10- Proves específiques per cirurgia amb làser excimer.

11- En cas d’escollir una tècnica quirúrgica diferent al làsik, realització de les seves proves pertinents.

Un cop realitzat el diagnòstic i sempre que el pacient sigui candidat a la correcció quirúrgica amb làsik, se li realitzaran les proves preoperatòries. Aquestes proves es realitzen, com a norma general, uns dies abans del procediment quirúrgic i no suposen cap mena de trauma per a l’ull del pacient.

És important tenir en compte que:

  • si es fan servir lents de contacte, és necessari no utilizar-les durant 15 dies abans de les proves
  • per fer les proves cal dilatar la pupila i això genera visió borrosa i fotosensibilitat que pot tenir una durada d'unes hores o una mica més, en funció del grau de sensibilitat de la persona

Les proves preoperatòries per a la correcció amb cirurgia làsik són les següents:

1-     Queratometria.

2-     Pupil·lometria.

3-     Topografia corneal

4-     Paquimetria

5-     Test de Schirmer

6-     Aberrometria 

Queratometria

Aquesta prova, junt amb la topografia corneal, forma part de les proves objectives o de presa de mesura de l’optometria. S’examinen totes les característiques físiques mesurables de l’ull sense marge d’error. És una prova completament indolora en la que es projecten una sèrie d’imatges lumíniques a la cara anterior de la còrnia,  aprofitant l’alta reflectància de la mateixa, per a mesurar el seu radi de curvatura i realitzar un mapa exhaustiu de la superfície de la còrnia.

Pupil·lometria

Mitjançant un aparell específic que incorpora una càmera de raig infrarojos es mesura la resposta de la pupil·la a diferents estímuls. La prova és confortable i indolora. Es realitza en una sala a les fosques amb el pacient assegut fixant la vista en un punt concret indicat pel tècnic especialista. 

Topografia corneal (Orbscan)

Aquesta prova serveix per a mesurar les característiques de relleu  de la cara anterior i de la cara posterior de la còrnia i s’utilitza per avaluar quina és la millor tècnica quirúrgica segons la morfologia del seu ull, entre d’altres usos.

És una prova indolora i ràpida que no suposa cap mena de risc per al pacient més enllà de la possible incomoditat d’haver de fixar la mirada en un punt fix uns minuts. 

Paquimetria

És una prova per a diagnosticar el gruix de la còrnia del pacient. Per a realitzar aquesta prova s’utilitza un aparell anomenat paquímetre que pot estar incorporat en els aparells topogràfics. No produeix cap mena de molèstia per al pacient, és totalment indolora i ràpida de realitzar.

Test de Schirmer

Aquesta prova serveix per mesurar el grau d’humitat de l’ull i la capacitat de produir llàgrimes. Consisteix en col·locar una tira petita de paper en el sac conjuntiu uns minuts. La prova és indolora i la petita molèstia que pot ocasionar la tira de paper es minimitza amb l’ús de gotes anestèsiques en cas de sensibilitat del pacient. 

Aberrometria

Amb l’aberrometria podem saber amb exactitud les propietats òptiques de la còrnia i el cristal·lí a partir de la seva morfologia. A partir de l’estudi de la còrnia adaptar el tractament a cada pacient.
És una prova indolora que es realitza amb un aparell que projecta llum al fons de l’ull i mesura el seu rebot amb absoluta precisió.

 

Font:

Edgar Paredes

Tècnic de proves oftalmològiques

Continguts relacionats

Et pot interessar