Accés directe al contingut

Per què els canvia el color dels ulls als nadons?

Imprimeix

27/11/2018

 • Per què canvia el color dels ulls dels nadons?

Per què canvia el color dels ulls dels nadons?

El color dels ulls dels nens és un tret genètic que ve determinat per la quantitat de melanina i la distribució de les fibres de col·lagen en l'iris. La melanina és un pigment que produeixen unes cèl·lules anomenades melanòcits.

En els nadons aquestes cèl·lules són immadures, per això, la poca quantitat de melanina en l'iris fa que el color dels ulls dels nadons sigui, normalment, blau fosc o grisenc.

A mesura que el nen creix i augmenta l'exposició a la llum solar els melanòcits incrementen la seva activitat, el que provoca l'augment de la pigmentació de l'iris fins que arriba, aproximadament, el primer any de vida, que és quan s'adquireix la coloració definitiva.

Els melanòcits produeixen dos tipus de melanina:

 1. l'eumelanina (marró-negre)
 2. la feomelanina (vermella).

La primera és la majoritària. En funció de la distribució de la melanina en les diferents parts de l'iris, aquest tindrà una coloració o una altra.

Histològicament podem diferenciar tres parts de l'iris:

 1. Capa anterior, on es distribueix la gran part de la melanina.
 2. Estroma, teixit conjuntiu format per fibres de col·lagen de diferent gruix. En aquest trobem els músculs que s'encarreguen de la contracció i dilatació de la pupil·la.
 3. Epiteli pigmentari, en el qual trobem una fina capa uniforme de melanina, que impedeix el pas de la llum a la retina i aconsegueix que la llum entre l'ull només per la pupil·la.

Quants colors d'ulls hi ha?

En funció de la distribució de la melanina en les diferents parts de l'iris i les fibres de col·lagen podem tenir:

 1. Ulls marrons: tenen moderada quantitat de melanina a la part anterior de l'iris, la qual reflecteix llum marró.
 2. Ulls blaus: tenen inapreciable quantitat de melanina a la cara anterior de l'iris, el que fa que la llum incideixi en l'estroma (fines fibres de col·lagen) i provoca el fenomen de dispersió de Rayleigh, i reflecteixi llum blava.
 3. Ulls verds: tenen petita quantitat de melanina, el que fa que es reflecteixi part de la llum marró i la resta penetri cap a l'estroma que reflectirà llum blava. La barreja del marró amb el blau ens donarà el resultat de color verd.
 4. Ulls negres: tenen gran quantitat de melanina a la capa anterior de l'iris, el que fa que la llum no incideixi en l'estroma i reflecteixi una llum marró molt fosca.
 5. Ulls grisos: tenen inapreciable quantitat de melanina, la llum incideix directament a l'estroma (fibres gruixudes de col·lagen) i provoca el fenomen de dispersió de Mie que fa que es reflecteixi la llum de color gris.
 6. Ulls vermells: tenen inapreciable quantitat de melanina a la capa anterior i en l'epiteli pigmentari, el que fa que la llum arribi directament a la retina i es produeixi la refracció de la llum en els vasos sanguinis de l'iris i la retina, que provoca la reflexió de color vermell.
 7. Ulls violetes: tenen inapreciable quantitat de melanina a la cara anterior i en l'epiteli pigmentari, la llum penetra en les fines fibres de l'estroma que provoca la dispersió de Rayleigh al que se li afegeix el reflex vermell de la retina. El reflex blau més el vermell donen com a resultat el color violeta.

Què determina el color definitiu dels ulls?

Genèticament se sap que hi ha molts gens responsables del color dels ulls. Hi ha dos d'ells, que són el gen OCA2 i el HERC2, que es troben en el cromosoma 15, els màxims responsables de la variació del color de l'iris.

En el gen OCA2 es produeix la proteïna P, involucrada en la producció dels melanosomes. Aquests són unes estructures cel·lulars produïdes pels melanòcits, on es sintetitza i emmagatzema la melanina. Unes variacions en el gen OCA2 redueixen la producció de proteïna P, el que provoca que hi hagi menys quantitat de melanina en l'iris.

D'altra banda, el gen HERC2 conté un segment d'ADN que controla l'activitat del gen OCA2 permetent la seva activitat o inhibint. Si s'inhibeix la seva activitat provoca una menor quantitat de melanina en l'iris.

Hi ha altres gens que participen en la determinació del color dels ulls, alguns d'ells també estan implicats en el color dels cabells i de la pell. Aquests gens que participen en el color dels ulls són ASIP, IRF4, SLC24A4, SLC24A5, SLC45A2, TPCN2, TYR i TYRP1. L'efecte d'aquests gens combinat amb l'efecte del OCA2 i HERC2 produeixen els diferents colors d'ulls en les persones.

Font:

Meritxell Lorenzo

Diplomada en Optometria

Validat per: Dra. Zoraida Del Campo

Continguts relacionats

Et pot interessar