Accés directe al contingut

Patologies oculars més freqüents a l'época estival

Imprimeix

14/06/2016

  • Piscina

Principals riscos oculars a l'estiu i consells de prevenció

L'època estival és temps de platges, piscines, aires condicionats i sobretot d'una major incidència de la radiació solar.

Passem moltes més hores a l'aire lliure i això fa que haguem de prendre mesures especials per evitar l'exposició excessiva a la radiació solar.

En aquesta època cal fer més èmfasi en l'ús adequat de filtres solars homologats i protecció amb barrets, para-sols i cremes de protecció solar si tenim intenció de passar temps a platja, piscina o muntanya. Evitar especialment nens i beus, les hores de major incidència solar, entre les 12 h - 17 h.

Utilitzar ulleres de natació en piscines evitarà el contacte amb substàncies irritants, com el clor, i amb alguns gèrmens típics d'aquest mitjà com són els bacteris, fongs etc ... La possibilitat d'infeccions conjuntivals i corneals descendeix espectacularment si utilitzem aquest tipus d'ulleres.

Remarquem especialment el grup dels usuaris de lents de contacte, desaconsellem que utilitzin les lents de contacte en platges i piscines mentre es banyen, ja que aquestes estan en contacte directe amb la còrnia produint unes condicions d'oxigenació que afavoreixen infeccions per fongs, protozous i bacteris que poden ser molt severes.

Igualment cal anar amb compte amb l'excessiva exposició d'aires condicionats en espais tancats, ja que produeixen una major evaporació de la pel·lícula lacrimal que protegeix les nostres conjuntives i còrnies, ocasionant quadres de queratoconjuntivitis seca. Utilitzar llàgrimes artificials, en qualsevol de les seves presentacions, és recomanable en l'època estival.

Sempre que observem irritació ocular, sensació de sequedat ocular, mal o llagrimeig excessiu és necessari acudir a l'especialista.

Les patologies oculars que amb més freqüència veiem a l'estiu són

1. Conjuntivitis// queratitis
2. Mussols, cel·lulitis preseptals, especialment en nens i persones grans
3. Despreniments de Vítri posterior.

Conjuntivitis

És una inflamació de les membranes que recobreixen la superfície interna de les parpelles i la superfície anterior de la còrnia.

Hi ha diversos tipus de conjuntivitis:

Conjuntivitis al·lèrgica

Freqüents en èpoques de primavera i estiu, sol existir una predisposició familiar.
La simptomatologia associada: picor, enrogiment ocular, llagrimeig, molèsties amb la llum.
Les causes: el contacte amb agents anomenats al·lèrgens com poden ser el pol·len, el pèl d'animals, el contacte amb detergent com el clor en les piscines etc.

Conjuntivitis bacteriana

Es produeixen per una infecció bacteriana i sempre van associades a secreció o lleganyes (ull brut) i pot referir el pacient dolor ocular. Són processos aguts de menys de tres setmanes.

Conjuntivitis fúngica

Es produeixen per una infecció per fongs i sempre van associades a secreció o lleganyes (ull brut) i pot referir el pacient dolor ocular. Són processos aguts de menys de tres setmanes.

Conjuntivitis vírica

Són les més freqüents actualment a les consultes d'urgencies. Estan produïdes per gèrmens com el Adenovirus, l'Herpes simple etc ...

Poden anar acompanyades de processos gripals o amigdalitis. No solen ser conjuntivitis molt secretores (ulls brut) però si s'acompanyen de llagrimeig, fotofòbia i sensació constant de cos estrany. En els quadres més exacerbats podem trobar hemorràgies conjuntivals, edemes palpebrals, ganglis peri auriculars.


És una conjuntivitis molt contagiosa.

Conjuntivitis herpética

Hi sol haver antecedents d'herpes. Es comporten com una conjuntivitis vírica però a més porten associades lesions cutànies (vesícules herpètiques)

Conjuntivitis per moluscum contagiosum

S'observa una gran incidència d'aquest germen en les piscines la població que més s'afecta són els nens. Apareixen lesions nodulars, umbilicadas en diverses parts del cos, especialment a l'esquena, els braços i en les parpelles.

El tractament ha de ser l'excéresis de les lesions.

Fotoqueratitis

És deguda a la irritació o cremada de la còrnia per la radiació ultraviolada del sol.

Mussol

És el resultat d'una infecció bacteriana aguda d'una glàndula palpebral.
Tenim mussols externs que afecten les glàndules de Zeiss. I mussols interns que afecten les glàndules de Meibonio.

La presentació del mussol és la d'una lesió nodular dolorosa a la palpació acompanyada d'edema palpebral i en molts casos amb secreció mucopurulenta.

Celulitis prespetal

És una inflamació de parts toves de l'òrbita, l'origen en la majoria dels casos és per una infecció bacteriana. És especialment freqüent en nens i ancians.

En l'època estival augmenta la seva incidència associada a quadres de sinusitis (infeccions o inflamacions dels sins nasals), dacriocistitis (infeccions de la via lacrimal), mussols, etc.

La simptomatologia és sobretot dolor agut a la palpació, gran edema de les parpelles, febre, mal estar del pacient.

És un quadre sever, el pacient en la majoria dels casos ha de ser ingressat per sotmetre a tractament amb antibioteràpia intravenosa i monitorització un mínim de 48 hores.

Desprendimiento del vítreo posterior

Quan el pacient arriba a una edat madura el material gelatinós del vitro pot començar a col·lapsar formant condensacions. La gelatina col·lapsada es desprèn de la part posterior de l'ull ocasionant el que nosaltres coneixem com despreniment de vitri posterior.
El vitri és el líquid transparent que omple la cambra anterior i posterior de l'ull.

 Imagen de Neodoctor.es

Els despreniments de vitri posterior són més freqüents en:

  1. Miops
  2. Operats de cataractes
  3. Pacients amb quadres inflamatoris a l'interior de l'ull

La simptomatologia més freqüent és l'aparició de mosques flotants sobtades (meodesópsias), centellos de llum (fotòpsies) a causa de la tracció que produeix el vitri col·lapsat sobre la retina quan s'està desprenent.

La causa de perquè aquest quadre es presenta amb major freqüència en l'època estival es relaciona amb els canvis bruscos de llum-foscor, els quals produeixen una major contractura del Cos Ciliar i en conseqüència una major tracció del Vitri.

Sempre ha de ser atès per l'especialista d'urgències. S'ha de realitzar un control exhaustiu del fons de l'ull (dilatar la pupil·la) ja que el vitri i la retina estan íntimament relacionats i en conseqüència després d'un despreniment de vitri posterior podem observar importants alteracions a la retina perifèrica, com poden ser els estrips retinians.

 

Font:

Dra. Silvia Alemán

Continguts relacionats

Et pot interessar