Accés directe al contingut

Què és la neuritis òptica?

Imprimeix

11/02/2019

  • ull vermell

Què és la neuritis òptica?

La neuritis òptica és una inflamació del nervi òptic. Depenent a quina alçada del nervi òptic estigui inflamada poden considerar-la anterior, més coneguda com a papil·litis, o posterior, també anomenada neuritis òptica retrobulbar.

A qui afecta la neuritis òptica?

La freqüència entre la població de dones joves és més elevada, entre 20 i 40 anys, encara que pot presentar-se en qualsevol grup d'edat.

Quines són les causes de la neuritis òptica?

La majoria de neuritis òptiques són idiopàtiques o de causa desconeguda, i es resolen espontàniament. Seguidament, l'etiologia més freqüent són les malalties desmielinitzants, entre elles l'esclerosis múltiple, que és una malaltia autoimmunològica o del sistema immunitari que ataca les beines de mielina que cobreixen les fibres nervioses del sistema nerviós central, és a dir, cervell i medul·la espinal. És per això, que qualsevol pacient diagnosticat de neuritis òptica requereix d'una prova d'imatge (ressonància nuclear magnética amb contrast) i d'una valoració amb el neuròleg. Altres causes menys freqüents serien el lupus, infeccions bacterianes o víriques,...

Quins són els símptomes de la neuritis òptica?

Els símptomes són:

  • Dolor ocular que empitjora amb el moviment de l'ull
  • L'afectació de l'agudesa visual i la seva recuperació són molt variades, des de gairebé normal fins a afectacions severes que tarden temps a recuperar-se.
  • Pèrdua de camp visual, molt variable, des de reducció del camp visual perifèric fins a depressió difusa del mateix.
  • La visió cromática o dels colors queda afectada en tots els casos, inclús en aquells que conserven bona agudesa visual, és a dir, tots els pacients pateixen canvis en la percepció dels colors.

Aquests símptomes solen desaparèixer al mes del diagnòstic, encara que trobem casos on la inflamació del nervi òptic és tant recurrent que es produeix un pèrdua de fibres nervioses de la retina i l'afectacio de la visió dels colors és permanent.

Tractament de la neuritis òptica?

El tractament depèn principalment del grau d'afectació de la visió. Alguns pacients no requeriran de cap tractament mèdic o només d'un antiinflamatori via oral pel dolor. En canvi, en quadres severs o si hi ha antecedents d'episodis previs amb seqüeles visuals, pot ser necessari el tractament amb corticoides per via intravenosa. A més a més, com s'ha apuntat anteriorment, s'hauran de fer les proves pertinents per a diagnosticar-ne la causa, i segons aquesta acabar d'ajustar el tractament.

Font:

Anna López Ferrer

Dr. Guifré Álvarez Paris

Continguts relacionats

Et pot interessar