Accés directe al contingut

Cirurgia làser ocular

Imprimeix

19/03/2012

L'ús del làser en la cirurgia ocular permet el tractament de molts pacients sense pràcticament risc d'infecció, quasi sense dolor, i sense necessitat d'hospitalització, pel que avui dia moltes operacions de cirurgia ocular poden realitzar-se de forma ambulatòria, al mateix temps que el pacient pot tornar a fer vida normal en poc temps. El làser s'utilitza en el tractament de múltiples malalties oculars: glaucoma, cataractes, retinopatia diabètica..., així com en la correcció de defectes refractius (miopia, hipermetropia i astigmatisme).

Beneficia't comprant on line la teva operació de miopia amb làser Amaris i Intralase (femtolasik)

Què aporta el làser en la cirurgia ocular?

Làser correspon a les sigles en anglès de "ampliació de la llum mitjançant l'emissió estimulada de radiació". El làser és una tecnologia que concentra els raigs de llum en potents feixos de diferents longituds d'ona, que es concentren en un sol punt. El procés que emet la llum làser determina la longitud d'ona i fa que un determinat làser sigui útil per a un propòsit específic.

En els equips de làser usats més sovint en oftalmologia es passa un corrent elèctric potent a través d'un tub que conté un gas el que produeix energia en forma d'un feix uniforme i estret de llum.

Quins avantatges té utilitzar un làser oftàlmic?

La cirurgia oftàlmica amb làser és important per diverses raons. El làser oftàlmic permet el tractament de molts pacients gairebé sense risc d'infecció, gairebé sense dolor, i sense necessitat d'hospitalització, de manera que avui dia moltes operacions de cirurgia ocular poden fer de manera ambulatòria, a la vegada que el pacient pot tornar a fer vida normal en poc temps.

En utilitzar tècniques avançades tant d'accés a camps microscòpics com de sistemes d'enfocament amb el làser, l'oftalmòleg disposa de mètodes amb un grau de precisió i control que no oferien les tècniques anteriors. Aquesta precisió comporta també una reducció del risc i una reducció del cost de les operacions, cosa que està permetent tractar a un nombre major de pacients amb una varietat creixent de malalties oculars, amb molt bons resultats.

Làsers adequats per a cada patologia ocular

En oftalmologia s'usen diversos tipus de làser per al tractament de diferents trastorns oculars. Els equips oftàlmics de làser normalment s'identifiquen segons el gas que contenen en el tub de plasma. Per exemple, el làser que utilitza el gas argó, i que emet un feix de llum verda o blava verdosa, pot preferir-per tractar un tipus de trastorn ocular, mentre que el que fa servir el gas argó, i que emet un feix de llum vermella o groga, pot preferir-per tractar una altra patologia.

El làser excímer en la cirurgia refractiva: el làser que modela o esculpeix la còrnia

La cirurgia refractiva engloba tots els procediments quirúrgics destinats a corregir els defectes de refracció de l'ull: miopia, hipermetropia i astigmatisme.

La cirurgia refractiva làser consisteix en l'aplicació d'un feix làser en la còrnia, que és l'estructura que recobreix l'iris de l'ull i la pupil·la.

En la cirurgia refractiva làser, el làser per excel·lència és el excímer. El làser excímer modela la còrnia per corregir el problema de visió que presenti el pacient. El làser en aquest cas talla la còrnia i modifica la seva curvatura eliminant una quantitat determinada de teixit. Ho fa de manera precisa, segons els paràmetres que ha establert el cirurgià, per tal d'eliminar els defectes refractius. El teixit ablacionado desapareix com a gas. El làser excímer no emet calor ni altera el teixit adjacent: senzillament i sense dolor, fa desaparèixer el teixit exactament on s'apunta el feix. Cada pols del feix de llum elimina una quantitat microscòpica de teixit de còrnia central. Ho fa amb precisió i predictibilitat. El resultat d'aquesta tècnica, que rep el nom de LASIK, és que la pròpia còrnia actua com una lent, de manera que el pacient ja no haurà d'utilitzar ulleres ni lents de contacte per aconseguir un correcte enfocament de les imatges a la retina.

No tots els pacients amb defectes refractius poden ser operats mitjançant LASIK. Per exemple, pacients amb miopies o hipermetropies molt elevades, còrnies excessivament corbades, que recorden la forma d'un con (queratocon) o gruixos de còrnia insuficients.

Tot i així, els aparells làser d'última generació amplien el rang de pacients que poden tractar-se mitjançant làser, en comptar amb millores tècniques que permeten, per exemple, l'anomenat "tissue saving" (estalvi de teixit).

Làser Argó i Dye-làser en el tractament de patologies de retina

El làser d'Argó i el Dye-làser (làser de colorant) cremen. S'utilitzen per la seva capacitat per provocar un efecte tèrmic que permet fotocoagular. Per això s'empren en el tractament de diverses malalties que afecten la retina (retinopatia diabètica o degeneració macular). Aquestes malalties provoquen una proliferació de diminuts vasos sanguinis a l'interior de l'ull que es poden trencar i provocar hemorràgies. El làser Argó o el Dye-làser, per mitjà de la calor, fan coagular aquests vasos sanguinis i eviten que el teixit anòmal doni lloc a nous vasos.

Per exemple, les maculopaties de tipus humit poden ser tractades amb aquests tipus de làsers oftàlmics, evitant la propagació de la maculopatia, que conduiria a l'afectat a la ceguesa.

Vegem amb més detall alguns dels tractaments oculars que es realitzen amb els làsers que permeten la fotocoagulació dels vasos sanguinis:

  • Els esquinçaments retinals, que poden conduir al despreniment de la retina, poden tractar amb coagulació per làser utilitzant el làser Argó. Els símptomes de esquinços de la retina solen iniciar de manera sobtada en forma de centellejos o mosques votants en un ull. L'agudesa visual pot disminuir o no estar afectada. No tots els esquinços de retina poden tractar amb el làser: si la retina s'ha desprès, no pot usar-coagulació amb làser oftàlmic i normalment s'ha de realitzar una operació quirúrgica.
  • La retinopatia diabètica és una causa important de ceguesa. Pot ser de tipus proliferatiu (es van desenvolupant vasos sanguinis nous a la superfície de la retina, que poden causar hemorràgies i formació local de bandes de teixit fibrós a la retina) o de tipus edematós o de fons, que es caracteritza per exsudat dels vasos sanguinis petits de la retina, amb reducció consegüent de la visió.
  • La degeneració macular pot afectar greument la visió central. En certs casos, es pot tractar amb el làser d'argó o criptó.
  • Altres trastorns de la retina també poden tractar-se mitjançant làser, com la retinopatia serosa central, la malaltia de Eales, la histoplasmosi i alguns tumors oculars.

El làser de Neodimi-YAG en el tractament del glaucoma i de la "cataracta secundària"

El làser de Neodimi-YAG és un làser que va iniciar la seva carrera en l'àmbit militar, on s'empra per a la destrucció de míssils per la seva capacitat d'enfocament selectiu. El làser de Neodimi-YAG és un disruptor de la matèria. Emet dos feixos convergents de llum tan potents que, en creuar-, destrueixen l'estructura molecular de la matèria i vaporitzen les seves partícules sense que es produeixi un augment de temperatura. Actua de manera tan selectiu que aquest feix de llum làser s'empra com si d'un bisturí es tractés, tallant els teixits més sensibles, fins i tot prop d'estructures com la retina.

El làser YAG s'empra en la capsulotomia, un procediment que serveix per eliminar una "cataracta secundària". Aquesta "cataracta secundària" pot produir només en alguns casos, algun temps després de l'operació de cataractes. En l'operació de cataractes i buida el cristal · lí però es respecta la seva càpsula, per allotjar al seu interior una lent intraocular. Aquesta càpsula pot opacificarse amb el temps i fer necessària la capsulotomia mitjançant làser YAG. El YAG té també altres aplicacions:

  • En fibrosis intravítries en pacients amb retinopaties diabètiques.
  • En la iridotomia, en la qual s'obre un petit orifici a l'iris en casos de glaucoma d'angle tancat o quan s'han d'implantar lents intraoculars darrere de l'iris. Així, en el tractament del glaucoma, el làser de Neodimi-YAG, permet practicar uns talls precisos que resolen el problema, evitant l'augment de la pressió intraocular que, d'una altra manera, afectaria el nervi òptic i degeneraria en una ceguesa de caràcter irreversible . També es recorre a la cirurgia amb làser oftàlmic en alguns casos de glaucoma d'angle obert (el tipus de glaucoma més freqüent), en què l'ús de medicaments no ha estat prou eficaç com per controlar la pressió ocular. La intervenció làser del glaucoma crònic s'anomena trabeculoplàstia amb làser.

Làser CO2 i làser Erbium-YAG en tractaments d'oculoplàstia

El làser CO2 és útil en els processos quirúrgics perquè l'aigua, que constitueix la major part dels teixits biològics, absorbeix molt bé la longitud d'ona produïda pel làser CO2. Per això s'usa en la cirurgia plàstica de rejoveniment facial (skin resurfacing). Mitjançant l'aplicació del làser CO2 s'estimula la pell a produir col·lagen.

Altres tractaments de cirurgia estètica ocular en què s'empra el làser CO2 són diverses anomalies de la parpella, com ptosis palpebral, entropi o ectropi.

Una alternativa al làser CO2 és, en alguns casos, el làser Erbium-YAG. Amb el làser Erbium poden tractar potes de gall, ptosis, blefarochalasia, dermatochalasia, extirpar bosses de greix, xantelasmas, berrugues víriques, nevus epi o intradèrmics, lentígens solars o senils, o signes d'envelliment cutani. El làser ERB-YAG provoca una menor inflamació de la pell i té un índex de complicacions menor que el làser CO2.

El làser femtosegon en el tractament de les cataractes

El làser de femtosegon és un disruptor fred de la matèria i s'utilitza en el tractament de les cataractes. Fins avui, les operacions de cataractes es realitzen amb un cuchillete de diamant de forma manual. Actualment s'està incorporant a la cirurgia de les cataractes el làser de femtosegon. El làser de femtosegon serveix, entre altres coses, per tallar de manera automàtica. Una de les fases de la cataracta, que consisteix a extreure la càpsula anterior per a poder accedir-hi (ho fem ara també de manera manual) es pot fer ara de forma automàtica i perfecta amb el làser. A més, si la cataracta és dura, el làser la fragmentació, de manera que després és més fàcil d'extreure per facoemulsificació.
El làser de femtosegon, doncs, aporta garanties. La intervenció continua sent manual, però tots els passos necessaris són fets d'una forma matemàticament exacta.

Làser per al tractament de la presbícia o vista cansada?

Làser per al tractament de la vista cansada? Ho posem entre interrogants perquè el tractament de la presbícia mitjançant làser, encara que sol resultar més econòmic i més còmode per al pacient, perquè té una recuperació més ràpida, no és el tractament que considerem més avantatjós. L'inconvenient principal és que la cirurgia làser de la presbícia és temporal: l'operació pot donar resultat per un període entre 3 i 4 anys, però la presbícia va en augment, amb el làser no s'atura la seva evolució.

L'altre tractament possible, l'implant de lents intraoculars, té una recuperació més lenta, i han de realitzar els dos ulls per separat. Es tracta d'una operació intraocular, pot produir una inflamació (que es dóna en aproximadament 1 de cada 1000 casos), i és important aquesta setmana de separació entre ambdues intervencions per assegurar-se que tot va bé.

D'altra banda, la solució de la vista cansada mitjançant làser (que sovint va acompanyada de defectes refractius: miopia, hipermetropia o astigmatisme) sol consistir a corregir un ull per veure de prop i l'altre per veure de lluny. Així, quan la persona estigui mirant un objecte llunyà, un dels ulls (habitualment el dominant) haurà de enfocar de lluny i, quan miri a un objecte proper, haurà de enfocar amb l'altre ull. Si una persona veu correctament de lluny, només haurà de realitzar la cirurgia làser sobre un dels ulls. En aquests casos, el difícil és l'adaptació, ja que els ulls deixen de funcionar com un conjunt i no és fàcil acostumar.

Per aquestes raons, a Admira Visión, recomanem esperar fins aproximadament els 50 anys per operar-se de presbícia o vista cansada. Fins a aquesta edat, el cristal · lí s'ha mantingut intacte, però és just en aquesta edat quan comença a formar l'esclerosi de cataracta. Aquest és el moment ideal per sotmetre a una intervenció intraocular, ja que en una única operació i substituint el cristal · lí per una lent, poden corregir tant defectes refractius com vista cansada i eliminar les possibilitats de patir cataractes, ja que les cataractes són la opacificació de aquest cristal · lí que hem substituït.

El preu d'aquesta operació, amb lents intraoculars (LIO), és bastant variable i depèn especialment del tipus de lents: monofocals (les més econòmiques, si només necessiten corregir la presbícia), multifocals (corregeixen vista cansada i miopia o hipermetropia) o tòriques (corregeixen astigmatisme). Les lents s'han de fer a mida per al pacient, i per això resulten més cares.

Cura i manteniment del làser

Els làsers estan obligats a passar revisions periòdiques?

Sí Tots els làsers estan obligats a passar una revisió anual, que realitza la Generalitat.

Com i cada quan es calibra el làser? Quines tasques de manteniment requereix?

A Admira Visión posem en marxa el làser cada dia. Treballem amb màquines d'alta precisió, però hem d'assegurar que aquesta precisió segueix donant les màximes garanties.

Encara que no es realitzin operacions cada dia, és important engegar cada dia per agitar el gas que utilitza el làser. Només d'aquesta manera podem garantir que el gas es troba a la concentració adequada per oferir els millors resultats.

Quins riscos té el làser?

El làser no té contraindicacions, ja que no pot produir reaccions al·lèrgiques. No obstant això, com tot procés quirúrgic, comporta alguns riscos. En Admira Visió informem als nostres pacients d'aquests riscos i resolem tots els dubtes.

També, els acompanyem durant tot el procés posterior a la intervenció. Encara que les operacions amb làser tenen un postoperatori molt curt, per ser intervencions ambulatòries i mitjançant anestèsia tòpica (amb gotes), hi sol haver un període d'adaptació del pacient a la nova situació, durant el qual han de controlar els símptomes com l'ull sec.

La cirurgia refractiva i els símptomes de l'ull sec van de la mà, ja que els ulls secs són simplement una resposta física a la naturalesa del procediment. En un ull sa i no operat, els nervis de la còrnia proveeixen informació a les glàndules lacrimals (que produeixen llàgrimes), mantenint així un flux constant de llàgrimes. Durant la cirurgia refractiva, els nervis de la còrnia es danyen temporalment i, per tant, no poden produir la quantitat adequada de llàgrimes mentre els ulls cicatritzen. A mesura que el pacient es recupera, també ho fan els nervis de la còrnia, i en la majoria dels casos els llagrimals tornen a funcionar normalment en unes poques setmanes.

Quina és la mesura més important de qualitat?

La taxa de retractament. En algunes operacions LASIK cal tornar a intervenir per acabar de corregir els defectes refractius. Nosaltres estem orgullosos de dir que només tenim una taxa de retractament del 0,5%, és a dir: només un de cada 200 pacients necessiten tornar a sotmetre a una intervenció de LASIK.

De quina tecnologia làser disposem a Admira Visión?

Admira Visión compta amb el Làser Excimer Technolas 217 Z-100, de Bausch Lomb, per a les operacions de cirurgia refractiva. Aquest làser permet operar miopies d'1 a 8 diòptries, hipermetropies d'1 a 5 i astigmatismes d'1 a 5 diòptries. També permet realitzar tractaments personalitzats, adequats per còrnies fina, ja que incorpora la funcionalitat de Tissue saving (estalvi de teixit). Hi ha la possibilitat de tractaments asfericos per a una millor qualitat de visió i de tractaments personalitzats amb correcció de les aberracions corneals d'alt ordre.

A Admira Visión també comptem amb el làser Argó per al tractament de retina, el làser YAG per al glaucoma i la capsulotomia, i el làser Erbium per als tractaments de cirurgia plàstica ocular, làser femtosegon per a la creació del disc corneal en el tractament LASIK i aviat disposarem del làser de femtosegon per les cataractes.

Font:

Dr. Carlos Martín N. Col. 32193

Continguts relacionats

Et pot interessar