Accés directe al contingut

Política Web Admiravision

Imprimeix

1.  Missió i objectius de la página

La página web www.admiravision.es te com a missió informar dels serveis i activitats del grup Admiravisión i esdevenir una font d’informació veraç en l’àmbit de l’oftalmologia tot fent pedagogia sanitària i compartint coneixement amb els professionals d’aquesta especialitat.

Per tal de poder dur a la pràctica aquesta missió, es fixa els següents objectius:

  1. Proporcionar als usuaris informació sobre els serveis professionals del grup oftalmològic Admiravisión
  2. Proporcionar a la població informació mèdica veraç de la especialitat de tal forma que puguin prendre decisions adequades i informades sobre la seva salut visual i les opcions diagnòstiques i terapèutiques existents. Alhora
  3. Proporcionar als professionals de l'oftalmologia i l'optometria informació científica que els pugui resultar d’utilitat per completar o contrastar els seus coneixements d’aquestes especialitats responent al compromís de compartir coneixement.

Per tal d’assolir aquests objectius hom dona forma a un portal estructurat amb una visió funcional i pràctica que divideix la informació en:

  • malalties
  • tractaments
  • proves diagnòstiques
  • tests visuals
  • teràpies visuals
  • especialitats
  • tecnologia

Així mateix es comparteixen articles sota dos formats diferents, un de divulgació sota la denominació de consells de salut visual i un altre de caire científic sota la denominació d’articles especialitzats.

Aquesta divisió de la informació pretén facilitar la cerca dels continguts als diferents públics a qui va adreçada.

En cap cas, la informació que hom proporciona als usuaris pretén substituir la opinió del metge ni la visita mèdica necessària per arribar a un diagnòstic i poder determinar el tractament més adient per a cada pacient i patologia.

2. Consell editorial i autoria dels continguts

El consell editorial del web està format per la Directora de Comunicació, Eva Lerma. l el Director Mèdic i President Executiu el Prof. Dr. Jesus Costa Vila

La Directora de Comunicació s’ocupa de revisar i validar la forma, el llenguatge i l’estructura de la informació a publicar i el Director Mèdic valida els continguts.

Els continguts que no tenen autoria específicament esmenada, han estat elaborats per membres de l’equip de professionals del grup Admiravisión de les diferents especialitats en funció de la informació publicada.

En el cas dels articles científics i els consells de salut, es fa constar l’autor a peu de pàgina.

3. Audiència

Tal i com s’exposa als objectius de la pàgina, l’audiència a que s’adreça aquest lloc web és composada per la població en general i els especialistes en oftalmologia i optometria en concret.

Els continguts adreçats a la població en general no pretenen reemplaçar sinó complementar la relació metge-pacient. Aquest compromís del grup Admiravisión ha estat reconegut per la certificació del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona que ha acreditat el lloc web www.admiravision.es conforme als principis de bona pràctica que aquesta certificació exigeix.

4. Política de publicitat del lloc

El lloc web www.admiravision.es no admet publicitat d’altres organitzacions. Només publicita promocions pròpies.

En la comunicació amb els usuaris que ens deixen dades personals de contacte en demanar-nos informació a través del formulari establert a tal efecte, hom respecta les condicions de privacitat establertes a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals.

 

Continguts relacionats

Et pot interessar